18 marca 2017 roku, godz. 1:10

Cuda kiełkują w naszych przedsionkach.

poznałeś już
drżenie dźwięku
niesionego płochą emocją

odrapane jęki nocy
przemilczane bez czułości

oddech cięższy
gdy życie trzyma stopę
przygniatając krtań

tkwienie w odrętwieniu
zapuszczające korzenie
by kwitnąć inaczej

https://www.youtube.com/watch?v=slFnClH8qII
...świteź obmywa wszystkie cienie

Papużka unaware
 30 stycznia 2018 roku, godz. 8:46

Dziekuje :)

 8 marca 2017 roku, godz. 00:07

Jesteśmy tam, gdzie cisza dźwiga ciężary.

mijamy się o muśnięcia rzęs
błądząc bezsennością
odrętwiałych spojrzeń

niech nazywają to jak chcą

choćby czekaniem
zlewającym się
z odcieniami szarości
gdy zapomniało o nas słońce

czy jeszcze pamiętasz ten zapach
tuż po deszczu

i każdy otwarty list
którego nigdy nie napisałam
... https://www.youtube.com/watch?v=HTAnMevFDOk

szpiek Mariusz
 15 marca 2017 roku, godz. 8:28

Nieprzeciętny tekst

 6 marca 2017 roku, godz. 23:26

Czasem wezbrała nostalgia, lecz rzadko płacze.

niechlubne nie wiem
dławi oczekiwanie
na ja­kiekol­wiek inne

bezdźwięcznie ulotne
drży
po­między powiekami

by szep­tać już tyl­ko
łzą ry­sowaną po policzku

Papużka unaware
 7 marca 2017 roku, godz. 19:56

Dziękuję za obecność... ;)

 4 marca 2017 roku, godz. 00:19

niedocze­kanie za­cis­ka us­ta
gdy trwo­ga roz­kra­da skarbnice

przep­cha­ne bo­gac­twem nie naszym
złud­nych do os­tatniego du­kata
brud­nych marzeń

ileż wyznaczyć potrafi
zachłan­nych wysłanników
zat­ru­tej strzały

by na włas­ność przygarnąć
ciepłe prze­ciągi
przed­sionków obo­lałych

niektórzy tylko są
od­dając wszys­tko co mają

z dob­ro­ci serca

 3 marca 2017 roku, godz. 11:44

Pachnie emocją,
gdy nieśmiałe czułości
przebiły śniegi.

Smurf007 Tomek
 3 marca 2017 roku, godz. 19:42

:)

 28 lutego 2017 roku, godz. 9:23

milczenie gładzi skronie
leczy akceptacją
cierpienia - bękarty iluzji

spróbuj odnaleźć eter
będąc przyjmującym
poddaję się niczym woda

ciepło okazane przez ogień
wysłanym promieniem
tworcą nieodzownej pełni

yestem yestem
 28 lutego 2017 roku, godz. 21:44

Mewy ósemki kreśliły, a... Papużki nieskończoność. ;)
Miłego wieczoru. :))

 21 lutego 2017 roku, godz. 22:52

Ćwierka przedwiośnie,
kroplą życie święcone.
Świat równoważy.

Cris Cris
 21 lutego 2017 roku, godz. 23:01

jakie ładne :)

 20 lutego 2017 roku, godz. 23:27

Mandala

zamykając świat w spojrzeniach
słowa zdawały się zbytkiem
niczym cała złudna otoczka
czegoś w istocie unikatowego

wciąż marząc o kinestezji
gubiąc cenne perły życia
zapominamy o tym co ważne
rozpraszajac się w pryzmacie

a usta wielokrotnie pytały
o pękające nad nami sklepienie
gdzie szczelinami ucieka niebo
które w końcu dotknie ziemi

marka piotr
 21 lutego 2017 roku, godz. 00:21

Zgłębiasz fizykę? Ciekawy wiersz, pozdrowienia.

 14 lutego 2017 roku, godz. 15:27

W rozproszeniu

nieopi­sanie wgry­za się
drażniąc de­likat­nie

z za­kamarków zaszeptanych
ni­by na amen

wy­ciąga paciorki
nie grzesząc jeszcze

 12 lutego 2017 roku, godz. 1:12

Dając przyzwolenie

poz­nasz od­mianę dreszczu
która fa­luje bez­wied­nie
wy­rywa­jac z pier­si szep­ty

sadza na ra­mionach przy­jem­ność
lep­szą niż mus­ka­nie karku

jes­tem jak płatek śniegu
zani­kam chło­dem na języku
mro­wiąc przyjemnością

 5 lutego 2017 roku, godz. 19:53

Objawił dreszczem,
nocą naznaczał skronie.
Zefirowy szept.

 4 lutego 2017 roku, godz. 17:01

na krawędzi roz­my­ta
każdym mrug­nięciem się sta­je
by w mgnieniu zaniknąć

zais­tnieć przez chwilę
smut­kiem na czułym niebieniu
sma­kiem rozczarowana...

Papużka unaware
 4 lutego 2017 roku, godz. 21:34

Możliwe... lub forma naszej pamięci, z reguły jesteśmy bardziej wrażliwi na te "negatywne" emocje...

 1 lutego 2017 roku, godz. 00:26
 Tekst dnia 2 lutego 2017 roku

Zrozumienie nie marnotrawi słów, a jego brak nie szczędzi.

scorpion Marcin
 3 lutego 2017 roku, godz. 13:19

Indygoo, jeszcze dwa razy przeczytasz i zrozumiesz :)

 26 stycznia 2017 roku, godz. 23:03

Nieśmiałość poznania

pochłania każdą chmurę szeptu
dokładnością oblizując
zagryza na wilgotnej wardze

wkłada drżeniem w wieczność
chwiej­ność od­dechów
da­rowa­nych każdej chwili
bo­gat­szej o śmiel­sze bi­cie serca

gdy pył opad­nie
spoj­rze­nia przestaną być ślepe

https://www.youtube.com/watch?v=2K8cpVQ4WLA

słoneczniki Joanna
 27 stycznia 2017 roku, godz. 14:45

Jak zawsze... wysoki poziom

 22 stycznia 2017 roku, godz. 1:40

Kompania ciszy

gdy kręte emoc­je
pros­tu­je ciepło duszy
nic już nie jest ob­ce

bo wie­rzyć zrozumieć
to prze­to pod­dać się
obec­ne­mu dźwięko­wi

słyszę akceptuję

Papużka unaware
 24 stycznia 2017 roku, godz. 22:59

Cii sza... :)

Papużka

Autor

Jeśli już zapuściłeś/łaś się w te progi nie eskaluj, nie umniejszaj, lecz postaraj się poczuć...

Da­ne per­so­nal­ne i treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską). W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da.

Konto utworzone 13 października 2012 roku
1 konto
1 konto
Rikitikitawi
617 tekstów
 21 czerwca 2013 roku
1 konto
1 konto
Nölle
257 tekstów
 7 kwietnia 2013 roku

Zeszyty

Bezdech

czarne perły

Erotyki

niebiańskie...

Humorystyczne

zabawy słowne i pozytywy

Kreatywnie

Intrygująco

Markowe

indywidualny dla niepomiernych w wartości wierszy.

NIEtypowe

posiadają "cosia"

Osobliwości

czasem jakby moje

Praw"dy"

niewidzialna moc

Wiersze/Myśli/itp

...nieprzeciętne

2019-09-29, godz. 16:37

Papużka wskazał(a) tekst czasem gdy zbyt długo [...] na kandydata do tekstu dnia, autor: giulietka

2019-09-28, godz. 0:36

Papużka wypowiedział(a) się w wątku Czego aktualnie [...], którego autorem jest Radziem

2019-09-27, godz. 23:32

Papużka dodał(a) do zeszytu tekst Szczęście to rozwiać [...] autorstwa Yokho

2019-09-27, godz. 23:32

Papużka dodał(a) do zeszytu tekst Najwięcej czasu tracą [...] autorstwa Neyk

2019-09-27, godz. 23:27

Papużka wypowiedział(a) się w wątku Czego aktualnie [...], którego autorem jest Radziem

2019-09-27, godz. 23:21

Papużka dodał(a) do zeszytu tekst Prawdziwych przyjaciół [...] autorstwa LiIi

2019-09-26, godz. 22:09

Adnachiel wskazał(a) tekst Świadomość ~ stan [...] na kandydata do tekstu dnia, autor: Papużka

2019-09-21, godz. 23:03

Papużka dodał(a) do zeszytu tekst nocą powstają wiersze [...] autorstwa CierpkaWoda

2019-09-21, godz. 23:02

Papużka dodał(a) do zeszytu tekst do werandy tulą się [...] autorstwa giulietka

2019-09-21, godz. 22:54

Papużka wypowiedział(a) się w wątku Czego aktualnie [...], którego autorem jest Radziem