16 lutego 2018 roku, godz. 22:16 13,4°C
silvershadow __
 17 lutego 2018 roku, godz. 12:27

Magia siedmiu słów.
Excellent.

 11 lutego 2018 roku, godz. 6:43 22,1°C
kati75 Kati
 15 lutego 2018 roku, godz. 12:04

fajne;)

 3 lutego 2018 roku, godz. 2:11 16,1°C
silvershadow __
 4 lutego 2018 roku, godz. 19:37

haiku ślicznotka ;)

 16 stycznia 2018 roku, godz. 10:02 34,4°C
szpiek Mariusz, Belzebiusz
 18 stycznia 2018 roku, godz. 19:35

Na wolności papużki to często gatunek zagrożony :-)

 6 marca 2017 roku, godz. 23:26 41,4°C
Papużka unaware
 7 marca 2017 roku, godz. 19:56

Dziękuję za obecność... ;)

Papużka

Autor

Jeśli już zapuściłeś/łaś się w te progi - nie eskaluj, nie umniejszaj, lecz postaraj się poczuć...

Da­ne per­so­nal­ne i treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską). W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da.

Konto utworzone  13 października 2012 roku

Zeszyty

Bezdech

czarne perły

Erotyki

niebiańskie...

Humorystyczne

zabawy słowne i pozytywy

Kreatywnie

Intrygująco

Markowe

indywidualny dla niepomiernych w wartości wierszy.

NIEtypowe

posiadają "cosia"

Osobliwości

czasem jakby moje

Praw"dy"

niewidzialna moc

Wiersze/Myśli/itp

...nieprzeciętne

1 konto
Papużka
471 tekstów 24 182
Wszystkie teksty, str. 3