6 marca 2017 roku, godz. 23:26 38,8°C 1
Papużka unaware
 7 marca 2017 roku, godz. 19:56

Dziękuję za obecność... ;)

 3 marca 2017 roku, godz. 11:44 26,6°C 15
Smurf007 Tomek
 3 marca 2017 roku, godz. 19:42

:)

 28 lutego 2017 roku, godz. 9:23 43,5°C 12
yestem yestem
 28 lutego 2017 roku, godz. 21:44

Mewy ósemki kreśliły, a... Papużki nieskończoność. ;)
Miłego wieczoru. :))

 21 lutego 2017 roku, godz. 22:52 20,3°C 3
Cris Cris
 21 lutego 2017 roku, godz. 23:01

jakie ładne :)

Papużka

Autor

Jeśli już zapuściłeś/łaś się w te progi nie eskaluj, nie umniejszaj, lecz postaraj się poczuć...

Da­ne per­so­nal­ne i treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską). W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da.

Konto utworzone  13 października 2012 roku
1 konto
1 konto
luterin
173 teksty
 18 marca 2017 roku
1 konto
1 konto
funeralofheart
235 tekstów
 3 marca 2016 roku

Zeszyty

Bezdech

czarne perły

Erotyki

niebiańskie...

Humorystyczne

zabawy słowne i pozytywy

Kreatywnie

Intrygująco

Markowe

indywidualny dla niepomiernych w wartości wierszy.

NIEtypowe

posiadają "cosia"

Osobliwości

czasem jakby moje

Praw"dy"

niewidzialna moc

Wiersze/Myśli/itp

...nieprzeciętne

wczoraj, godz. 20:13

Papużka polecił(a) twórczość autora na 5Archangel_Marco

przedwczoraj, godz. 17:38

Papużka dodał(a) do zeszytu tekst jej ciało jest [...] autorstwa truman

przedwczoraj, godz. 17:07

Papużka wypowiedział(a) się w wątku Zapytaj- odpowiem [...], którego autorem jest scorpion

przedwczoraj, godz. 15:42

Papużka wypowiedział(a) się w wątku Zapytaj- odpowiem [...], którego autorem jest scorpion

przedwczoraj, godz. 15:07

Papużka wypowiedział(a) się w wątku Zapytaj- odpowiem [...], którego autorem jest scorpion

przedwczoraj, godz. 12:16

Papużka wskazał(a) tekst Od dawna nie jestem [...] na kandydata do tekstu dnia, autor: Strange one

przedwczoraj, godz. 12:01

Papużka wypowiedział(a) się w wątku Czego aktualnie [...], którego autorem jest M44G

przedwczoraj, godz. 11:36

Papużka wypowiedział(a) się w wątku Czego aktualnie [...], którego autorem jest M44G

przedwczoraj, godz. 11:11

Papużka wypowiedział(a) się w wątku Czego aktualnie [...], którego autorem jest M44G

przedwczoraj, godz. 1:31

Papużka wypowiedział(a) się w wątku Zapytaj- odpowiem [...], którego autorem jest scorpion