29 stycznia 2015 roku, godz. 10:10 15,0°C
scorpion Gajowy
 8 lutego 2015 roku, godz. 22:48

Cóż... Chyba mam w to naturze :] Ale stąd byłaś tą prawie pierwszą, a na pewno najważniejszą :] I to nie czcze słowa ;)

 27 stycznia 2015 roku, godz. 9:37 26,6°C
Papużka unaware
 29 stycznia 2015 roku, godz. 21:34

Wiesz brodaczu dzieckiem zawsze bedziesz, ale dla rodziców. Wiadomo każdy na swój sposób jest w środku dzieckiem... Myślę, że każdy wie czego sentencja dotyczy. Dziecinada ; P

 8 stycznia 2015 roku, godz. 10:12 52,3°C
natalia(__ups Natalia
 9 stycznia 2015 roku, godz. 9:11

Właśnie sobie o nich przypomniałam tak jakby przy okazji wybierając mniejsze zło niejako
Miłego dzionka oraz gratulacje z racji wyważonego sarkazmu ;)

 7 stycznia 2015 roku, godz. 9:39 38,1°C
natalia(__ups Natalia
 7 stycznia 2015 roku, godz. 16:58

niezwykle sugestywne ;)

 31 grudnia 2014 roku, godz. 8:29 12,7°C
scorpion Gajowy
 31 grudnia 2014 roku, godz. 8:47

Hmm... wspomnienia?

 30 grudnia 2014 roku, godz. 9:01 15,4°C
Papużka unaware
 31 grudnia 2014 roku, godz. 8:20

Miło.

 18 grudnia 2014 roku, godz. 10:16 23,7°C
Papużka unaware
 19 grudnia 2014 roku, godz. 20:20

Dziękuję :) wzajemnie.

 17 grudnia 2014 roku, godz. 9:12 30,9°C
Papużka unaware
 18 grudnia 2014 roku, godz. 10:02

Samo to, że zadaliście sobie trud przeczytania I uiszczenia wypowiedzi wiele o was mówi... drodzy myśliciele :)

Papużka

Autor

Jeśli już zapuściłeś/łaś się w te progi - nie eskaluj, nie umniejszaj, lecz postaraj się poczuć...

Da­ne per­so­nal­ne i treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską). W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da.

Konto utworzone  13 października 2012 roku

Zeszyty

Bezdech

czarne perły

Erotyki

niebiańskie...

Humorystyczne

zabawy słowne i pozytywy

Kreatywnie

Intrygująco

Markowe

indywidualny dla niepomiernych w wartości wierszy.

NIEtypowe

posiadają "cosia"

Osobliwości

czasem jakby moje

Praw"dy"

niewidzialna moc

Wiersze/Myśli/itp

...nieprzeciętne

1 konto
Papużka
471 tekstów 24 182
Wszystkie teksty, str. 10