15 lutego 2020 roku, godz. 1:13  10,2°C
Edytowano  15 lutego 2020 roku, godz. 1:30

oswojony kolor zboża

twoje - kiedyś
unoszo­ne ma­gicznym powiewem
natarczywe, codzienne, niezmienne
śmiechem, słowem, obrazem
pomiędzy stertą listów pisanych pilnie
- jestem dżunglą pełną nastrojów
w sam raz za bardzo, za dużo
więcej niż zawsze,
nieprofesjonalna zamknięta w ramach,
wykradam czas z pomiędzy
by objąć duszę na nowo
pochwycić kon­tu­ry ro­zeb­ra­nych serc
które szy­bują bez skrzydeł
na biegu­nach zatraceń
w dżungli pełnej nastrojów

 12 lutego 2020 roku, godz. 23:43  7,6°C
Edytowano  13 lutego 2020 roku, godz. 8:03

dom Orchidei

(za)szept
muśnięcie
smak
pa­pi­lar­ny od­cisk ak­sa­mit­nych dłoni
żar tajemnicy
świt przed zacho­dem słońca
biegnący czas.
zat­rzy­ma­ny w kadrze
otu­leni sobą w za­pachu nocy
w stac­ji miłości niezbudowanej
w tańcu pożądania
włosy przes­trze­ni ucze­sane
sple­ceni węzłem namiętności
żar płynący w żyłach
roz­pa­leni płoną
wdzierając się cicho po za granice
nieziem­skiej ma­gii
por­wa­ni sobą
jak krop­la dla liścia
początek dla końca

23.04.2013

orchideaBlue

Autor
Konto utworzone  2 grudnia 2019 roku

wczoraj, godz. 23:34

orchideaBlue wypowiedział(a) się w wątku Czego aktualnie [...], którego autorem jest Radziem

wczoraj, godz. 23:04

orchideaBlue wypowiedział(a) się w wątku Czego aktualnie [...], którego autorem jest Radziem

2020-02-12, godz. 23:14