8 sierpnia 2017 roku, godz. 3:17

noc

noc jest dobra...
uk­ry­wa między gwiaz­da­mi rzeczy szkaradne
noc jest miłościwa...
ob­my­wa brzy­dotę, mlecznym blas­kiem księżyca
noc jest dobroduszna...
cho­wa smut­ki w szuf­la­dach snów
noc jest wspaniała...
wy­wołuje myśli, które ra­zi blask słońca
a my niew­dzięczni­cy i tak cze­kamy na dzień,
dzień, który jest zbyt szyb­ki by myśleć
dzień, który jest zbyt jas­ny by widzieć
dzień, który jest zbyt sa­molub­ny by dać nam więcej czasu

nott

Autor
Tutaj pojawi się opis autora, jeśli tylko nott postanowi go uzupełnić.
Konto utworzone 22 czerwca 2015 roku

2015-09-20, godz. 16:38

krysta skomentował(a) tekst Domem są otwarte [...] autorstwa nott

2015-09-20, godz. 1:21

nott dodał(a) nowy tekst Domem są otwarte [...]

2015-07-20, godz. 2:16

2015-06-23, godz. 0:01

brennan skomentował(a) tekst Czapki z głów drodzy [...] autorstwa nott

2015-06-22, godz. 23:24

nott dodał(a) nowy tekst Czapki z głów drodzy [...]