8 sierpnia 2017 roku, godz. 3:17  4,0°C

noc

noc jest dobra...
uk­ry­wa między gwiaz­da­mi rzeczy szkaradne
noc jest miłościwa...
ob­my­wa brzy­dotę, mlecznym blas­kiem księżyca
noc jest dobroduszna...
cho­wa smut­ki w szuf­la­dach snów
noc jest wspaniała...
wy­wołuje myśli, które ra­zi blask słońca
a my niew­dzięczni­cy i tak cze­kamy na dzień,
dzień, który jest zbyt szyb­ki by myśleć
dzień, który jest zbyt jas­ny by widzieć
dzień, który jest zbyt sa­molub­ny by dać nam więcej czasu

 7 lipca 2016 roku, godz. 17:03

Pechowcy to kozły ofiarne rzeczywistości

 7 lipca 2016 roku, godz. 00:10  4,0°C

gdyby miłość rozdawano
jak darmowe ulotki na ruchliwym skrzyżowaniu
świat pełen był by szczęśliwych wariatów

 20 września 2015 roku, godz. 1:21  18,3°C

Domem są otwarte ramiona...
domem jest głos kojący...
domem jest dłoń co włosy gładzi...
domem jesteś ty....

krysta krystyna
 20 września 2015 roku, godz. 16:38

ładnie.
:)

 20 lipca 2015 roku, godz. 2:16  1,9°C

Serce jest pudełeczkiem na duszę...

 22 czerwca 2015 roku, godz. 23:24  4,2°C

Czapki z głów drodzy panowie,
Pochylcie się nisko miłe panie,
Oto idzie kolejny, który chce wyzwolić świat od zła
Nie pierwszy on i nie ostatni…

brennan Mateusz
 23 czerwca 2015 roku, godz. 00:01

Ciekawym jest, że nawet jeśli pogodzimy się z myślą, że zło będzie zawsze i będziemy tworzyć wokół siebie świat z tą świadomością bogatsi o tą wiedzę, to za jakiś czas to się zmieni. Bo w świecie nic nie jest stałe, nic nie idzie prostą ścieżką, wszystko to tylko pozory ;) pozdrawiam!

nott

Autor
Tutaj pojawi się opis autora, jeśli tylko nott postanowi go uzupełnić.
Konto utworzone 22 czerwca 2015 roku

2015-09-20, godz. 16:38

krysta skomentował(a) tekst Domem są otwarte [...] autorstwa nott

2015-09-20, godz. 1:21

nott dodał(a) nowy tekst Domem są otwarte [...]

2015-07-20, godz. 2:16

2015-06-23, godz. 0:01

brennan skomentował(a) tekst Czapki z głów drodzy [...] autorstwa nott

2015-06-22, godz. 23:24

nott dodał(a) nowy tekst Czapki z głów drodzy [...]