Nikos Kazantzakis

Zgro­madzi­liśmy 22 cytaty, których auto­rem jest Ni­kos Ka­zan­tza­kis.

Rzad­ko szczęście od­czu­wamy wte­dy, kiedy jest naszym udziałem. Do­piero gdy prze­minie, spogląda­my wstecz i nag­le poj­mu­jemy - niekiedy ze zdu­mieniem - jak bar­dzo by­liśmy szczęśliwi. 

cytat dnia z 25 maja 2013 roku
zebrał 78 fiszek

Jakże gorzkie jest po­wol­ne roz­sta­wanie się z ukocha­nymi is­to­tami. O ileż łat­wiej do­konać jed­ne­go cięcia i po­zos­tać w sa­mot­ności, która jest na­tural­nym sta­nem człowieka. 

cytat dnia z 9 marca 2010 roku
zebrał 56 fiszek

Rzekłem do drze­wa mig­dałow­ca: „Sios­tro, po­wiadaj mi o Bo­gu”. I mig­dałowiec pok­rył się kwieciem. 

cytat dnia z 5 marca 2016 roku
zebrał 20 fiszek

Jes­tem mężczyzną – to znaczy ślep­cem. Jak wszys­cy prze­de mną tak i ja zwa­liłem się do dołu na łeb, na szyję. Ożeniłem się. 

cytat dnia z 9 grudnia 2012 roku
zebrał 17 fiszek

W moim życiu naj­większy­mi dob­roczyńca­mi oka­zały się podróże i sny. 

cytat dnia z 28 czerwca 2012 roku
zebrał 8 fiszek

Życie jest ciężkie na­wet dla tych którzy mają szczęście. 

cytat
zebrał 8 fiszek

Wro­ta niebios i piekieł sąsiadują z sobą i są identyczne. 

cytat
zebrał 8 fiszek

Wiara jest mo­zaiką złożoną z wątpliwości. 

cytat
zebrał 8 fiszek

W ręku masz pędzel i far­by. Naj­pierw ma­lujesz raj, a po­tem do niego wchodzisz. 

cytat
zebrał 6 fiszek

Rzad­ko szczęście od­czu­wamy wte­dy, kiedy jest naszym udziałem. Do­piero gdy prze­minie, spogląda­my wstecz i nag­le poj­mu­jemy - niekiedy ze zdu­mieniem - jak bar­dzo by­liśmy szczęśliwi. 

cytat
zebrał 3 fiszki

Nikos Kazantzakis

 
Nikos Kazantzakis

Brak informacji o autorze.

Cytaty z książek

Grek ZorbaGrek Zor­baAlek­sy Zor­ba - człowiek wol­ny, żyjący w ścisłym związku z na­turą, pod­dający [...]

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Nikos Kazantzakis

Autorzy na literę
J K L
Prawa autorskie

Po­wyższy por­tert: Ni­kos Ka­zan­tza­kis » autor: Michał Szyksznian

Aktywność