13 lipca 2010 roku, godz. 00:48 882,6°C
 Tekst dnia 14 października 2010 roku
lolita* aleksandra
 20 lutego 2011 roku, godz. 15:13

super myśl

niereformowalna

Autor

"Kocham życie, przy­jacielu, i na­wet wte­dy, kiedy zra­niło mnie tak bar­dzo, że przez krótką chwilę zap­ragnęłam um­rzeć, na­wet wte­dy nie po­pełniłam zdra­dy." - chciałabym móc tak powiedzieć.

Konto utworzone  22 maja 2010 roku

Zeszyty

1 konto
niereformowalna
jeden tekst
Wszystkie aforyzmy