Nelson Mandela

Zgro­madzi­liśmy 4 cytaty, których auto­rem jest Nel­son Man­de­la.

Aby od­kryć, ja­kie zmiany zaszły w to­bie, naj­le­piej wróć do miej­sca, które jest ta­kie jak kiedyś. 

cytat dnia z 20 maja 2010 roku
zebrał 198 fiszek

Cho­wanie ura­zy to jak pi­cie tru­ciz­ny w nadziei,

że po­zabi­ja twoich wrogów. 

cytat dnia z 18 stycznia 2012 roku
zebrał 109 fiszek

Naj­bar­dziej boimy się nie te­go, że jes­teśmy do niczego.
Naj­bar­dziej boimy się te­go, że jes­teśmy potężni po­nad miarę.
To nasza jas­na – a nie ciem­na – stro­na nas przeraża.
Za­daje­my so­bie py­tanie, czy możemy być śmiali, błys­kotli­wi, piękni,
uta­len­to­wani i niezwykli.
A czyż właśnie ta­cy nie jesteśmy? 

cytat
zebrał 107 fiszek

Choć tak różni, jes­teśmy jed­nością. Jes­teśmy lu­dem tęczy. 

cytat
zebrał 24 fiszki

Nelson Mandela

 
Nelson Mandela

Brak informacji o autorze.

Cytaty z książek

Nie posiadamy informacji na temat źródeł cytatów tego autora.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Nelson Mandela

Autorzy na literę
Ł M N
Prawa autorskie

Po­wyższy por­tert: Nel­son Man­de­la » autor: Michał Szyksznian

Aktywność