Napoleon Bonaparte

Zgro­madzi­liśmy 96 cytatów Na­poleona Bo­napar­te.

Cier­pienie wy­maga więcej od­wa­gi niż śmierć. 

cytat dnia z 20 kwietnia 2010 roku
zebrał 490 fiszek

Piękna ko­bieta po­doba się oczom, dob­ra ko­bieta - ser­cu. Pier­wsza jest klej­no­tem, dru­ga - skarbem. 

cytat dnia z 5 marca 2013 roku
zebrał 171 fiszek

Miłość to głupo­ta ro­biona we dwoje. 

cytat dnia z 5 stycznia 2015 roku
zebrał 133 fiszki

W po­lity­ce głupo­ta nie sta­nowi przeszkody. 

cytat dnia z 12 sierpnia 2010 roku
zebrał 124 fiszki

Oba­wiać się trze­ba nie tych, co mają in­ne zda­nie, lecz tych, co mają in­ne zda­nie, lecz są zbyt tchórzli­wi, by je wypowiedzieć. 

cytat dnia z 29 września 2010 roku
zebrał 119 fiszek

His­to­ria to uz­godniony zes­taw kłamstw. 

cytat dnia z 24 marca 2011 roku
zebrał 97 fiszek

Bóg także był auto­rem: je­go pro­za to mężczyz­na, je­go poez­ja to kobieta. 

cytat dnia z 8 kwietnia 2016 roku
zebrał 96 fiszek

Dla moich Po­laków nie ma rzeczy niemożliwych. 

cytat
zebrał 75 fiszek

Ka­pitu­lac­ja to próba oca­lenia wszys­tkiego, oprócz honoru. 

cytat dnia z 7 lutego 2009 roku
zebrał 54 fiszki

Ar­mia ba­ranów, której prze­wodzi lew, jest sil­niej­sza od ar­mii lwów pro­wadzo­nej przez barana. 

cytat
zebrał 52 fiszki

Napoleon Bonaparte

 
Napoleon Bonaparte

Brak informacji o autorze.

Cytaty z książek

Nie posiadamy informacji na temat źródeł cytatów tego autora.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Napoleon Bonaparte

Autorzy na literę
A B C
Prawa autorskie

Po­wyższy por­tert: Na­poleon Bo­napar­te » autor: Michał Szyksznian

Aktywność