27 czerwca 2014 roku, godz. 2:58 169,0°C
Nie płacz Ewcia Ewa
 15 maja 2022 roku, godz. 21:57

Hmmm

Tylko komu się chce na siebie patrzeć.
Łatwiej na innych.

.musicalna

Autor

Naz­wij mnie przy­jacielem -
gdy two­je spra­wy staną się dla mnie ważne.

*
*
*
musicalna.cytaty.info
*
Maj 3013 - maj 2014

Konto utworzone  24 czerwca 2014 roku

Zeszyty

1 konto
.musicalna
jeden tekst 563
Wszystkie teksty