31 marca 2022 roku, godz. 9:45 16,9°C
one drop for all Eliza
 31 marca 2022 roku, godz. 19:44

aby uzyznic glebe
sama woda nie wystarczy

;)

m.M

Autor

nie pozwól sobie odebrać tej części
swojej osoby, która we wspólnym życiu,
powinna pozostać twoja
... z wzajemnością

Konto utworzone  19 lutego 2010 roku
1 konto
m.M
2 200 tekstów
Wszystkie myśli, str. 4