6 marca 2020 roku, godz. 21:48 26,4°C 4
Edytowano  6 marca 2020 roku, godz. 22:17
yestem yestem
 6 marca 2020 roku, godz. 22:26

Teraz ładniej.
Pozdrawiam. :)

 18 grudnia 2019 roku, godz. 00:18 6,3°C 11
maty Mateusz
 28 stycznia 2020 roku, godz. 22:05

Nie jestem nadzwyczaj oczytany szczerze mówiąc... :)
To o czym piszę to takie unikalne "bycie sobą "
Spojrzenie nieco inaczej na tematy zawarte w treściach.
Odkąd pamiętam magazynuje własne kartki .
Dziękuję za miłe słowa;)

 14 grudnia 2019 roku, godz. 21:56 13,9°C 4
piórem2 magdalena
 14 grudnia 2019 roku, godz. 22:29

może i to jest trudne, mimo wszystko

 14 grudnia 2019 roku, godz. 15:47 1,9°C 0
.

maty

Autor

"Serce jedynym, prawdziwym pisarzem"

Wszystkie teksty zamieszczone na
Profilu są MOJEGO AUTORSTWA

Zabierz je do myśli, nigdzie więcej.
In­formuję, że wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne, treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską). W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku- WYMAGANA JEST MOJA PISEMNA ZGODA! ~~~Obowiązuje ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku z późniejszymi zmianami )

Konto utworzone  10 stycznia 2014 roku

Zeszyty

Fenomeny ludzkiej duszy

Złożone uczucia w prostej formie ....

To coś

To wszystko

dzisiaj, godz. 20:17

Monika M. skomentował(a) tekst Spoczęły gdzieś za [...] autorstwa maty

2020-03-09, godz. 10:12

Monika M. dodał(a) do zeszytu tekst I stało się dziś To [...] autorstwa maty

2020-03-09, godz. 10:12

Monika M. dodał(a) do zeszytu tekst Po rezultacie wyczynów [...] autorstwa maty

2020-03-07, godz. 18:47

Monika M. skomentował(a) tekst Jesteś moją szóstą, [...] autorstwa maty

2020-03-07, godz. 18:36

maty skomentował(a) tekst Jesteś moją szóstą, [...] swojego autorstwa

2020-03-07, godz. 18:27

maty skomentował(a) tekst Jesteś moją szóstą, [...] swojego autorstwa

2020-03-07, godz. 18:23

maty skomentował(a) tekst Jesteś moją szóstą, [...] swojego autorstwa

2020-03-06, godz. 22:26

yestem skomentował(a) tekst W imię monet [...] autorstwa maty

2020-03-06, godz. 16:33

Stokłosa skomentował(a) tekst Znowu deszcz i szarość [...] autorstwa maty

2020-03-06, godz. 9:56

Monika M. skomentował(a) tekst Znowu deszcz i szarość [...] autorstwa maty