Marilyn Monroe

Zgro­madzi­liśmy 28 cytatów Ma­rilyn Mon­roe.

Mąż: człowiek, który nig­dy nie pa­mięta o twoich urodzi­nach, ale w to­warzys­twie chętnie wy­mienia twój wiek. 

cytat dnia z 4 lutego 2014 roku
zebrał 98 fiszek

Wszys­tko, co się opłaca po­siadać, opłaca się również, aby na to czekać. 

cytat dnia z 14 kwietnia 2014 roku
zebrał 97 fiszek

Hol­ly­wood to ta­kie miej­sce, w którym płacą ci ty­siąc do­larów za two­je ciało, a je­dynie 50 centów za duszę. 

cytat dnia z 14 lutego 2013 roku
zebrał 91 fiszek

Jeżeli nie mogę być matką, niech przy­naj­mniej będę ak­torką. Ja muszę być kimś! I, co­kol­wiek to jest, chcę być w tym dobra! 

cytat
zebrał 81 fiszek

Nieważne co o mnie myślą, ważne żeby mnie kochali. 

cytat
zebrał 78 fiszek

Zaw­szę dos­taję gorzki ko­niec lizaka. 

cytat
zebrał 78 fiszek

To og­romnie ułat­wia wybór, gdy wszys­tko jest jednakowe. 

cytat dnia z 16 listopada 2014 roku
zebrał 71 fiszek

Nie za­leży mi na pieniądzach i na sławie, chcę być tyl­ko doskonała. 

cytat
zebrał 60 fiszek

Sława jest jak ka­wior. Bar­dzo przy­jem­nie jeść go od cza­su do cza­su, ale na co dzień jest nie do zniesienia. 

cytat dnia z 24 lipca 2013 roku
zebrał 57 fiszek

Diamen­ty to je­dyni przy­jaciele kobiety. 

cytat
zebrał 55 fiszek

Marilyn Monroe

 
Marilyn Monroe

Brak informacji o autorze.

Cytaty z książek

Nie posiadamy informacji na temat źródeł cytatów tego autora.

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Marilyn Monroe

Autorzy na literę
Ł M N
Prawa autorskie

Po­wyższy por­tert: Ma­rilyn Mon­roe » autor: Michał Szyksznian

Aktywność

9 marca 2018, 01:14MyArczi sko­men­to­wał tek­st Wszyscy mężczyźni są ta­cy [...]

26 września 2015, 23:36nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Nigdy nie mogłam po­godzić [...]

16 listopada 2014, 23:59słońiczka sko­men­to­wał tek­st To og­romnie ułat­wia wybór, [...]

4 lutego 2014, 19:38Smurf007 sko­men­to­wał tek­st Mądra dziew­czy­na całuje, ale [...]

4 lutego 2014, 19:26Smurf007 sko­men­to­wał tek­st Lepiej być nie­szczęśliwą sa­mot­nie, [...]

4 lutego 2014, 07:19truman sko­men­to­wał tek­st Mąż: człowiek, który nig­dy [...]