Marie von Ebner-Eschenbach

Zgro­madzi­liśmy 47 cytatów, których auto­rem jest Ma­rie von Eb­ner-Es­chen­bach.

Kto nic nie wie, mu­si we wszys­tko wierzyć. 

cytat dnia z 20 czerwca 2010 roku
zebrał 120 fiszek

Mądra ko­bieta ma mi­liony na­tural­nych wrogów: wszys­tkich głupich mężczyzn. 

cytat dnia z 17 stycznia 2016 roku
zebrał 120 fiszek

Ci, którzy ro­zumieją je­dynie to, co da się wytłumaczyć, niewiele rozumieją. 

cytat dnia z 30 października 2011 roku
zebrał 70 fiszek

Niewin­ność mężczyz­ny zwie się ho­norem, ho­nor ko­biety zwie się niewinnością. 

cytat dnia z 21 sierpnia 2012 roku
zebrał 28 fiszek

Nu­da jest sios­trą rozpaczy. 

cytat dnia z 4 grudnia 2013 roku
zebrał 27 fiszek

Mądry ustępu­je głupiemu. Smut­na to praw­da; to­ruje ona głupo­cie drogę do opa­nowa­nia świata. 

cytat
zebrał 26 fiszek

Lek­ko­myślny nie mar­twi się na­wet o dzień jut­rzej­szy, a wy chce­cie przes­traszyć go wiecznością. 

cytat
zebrał 21 fiszek

Cze­kać uczy­my się zwyk­le do­piero wte­dy, kiedy nie ma­my już na co czekać. 

cytat
zebrał 20 fiszek

Miłość jest męką, brak miłości śmiercią. 

cytat
zebrał 20 fiszek

Kto wie­rzy w wol­ność wo­li, ten nig­dy nie kochał i nig­dy nie nienawidził. 

cytat
zebrał 20 fiszek

Marie von Ebner-Eschenbach

 
Marie von Ebner-Eschenbach

Brak informacji o autorze.

Cytaty z książek

Nie posiadamy informacji na temat źródeł cytatów tego autora.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Marie von Ebner-Eschenbach

Autorzy na literę
D E F
Prawa autorskie

Po­wyższy por­tert: Ma­rie von Eb­ner-Es­chen­bach » autor: Michał Szyksznian

Aktywność

17 stycznia 2016, 18:50Irracja sko­men­to­wał tek­st Mądra ko­bieta ma mi­liony [...]

17 stycznia 2016, 11:28Irracja sko­men­to­wał tek­st Mądra ko­bieta ma mi­liony [...]

2 stycznia 2016, 15:26nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Aforyzm jest os­tatnim og­ni­wem [...]

21 grudnia 2012, 21:39Elizabetta sko­men­to­wał tek­st Mądra ko­bieta ma mi­liony [...]