6 lutego 2016 roku, godz. 1:13 10,2°C
Marek1410 Andrzej
 8 lutego 2016 roku, godz. 1:58

Aj tam. Prawa nauki mówią, że jednym z wyjść ze strefy rezonansu w stronę bezpieczną jest zwiększenie masy :).
Pozdrawiam.

 24 stycznia 2016 roku, godz. 14:38 4,2°C
Marek1410 Andrzej
 24 stycznia 2016 roku, godz. 22:48

"Dzięki za komentarz" było zwykłym podziękowaniem do nawiązania ciekawej dyskusji bez sarkazmu trochę przewrażliwiony jesteś nieco więcej zaufania niekoniecznie sobie :) (z humorkiem do tego podejdź).
Więc zrobię to jeszcze raz może tym razem odpowiednio to przyjmiesz,
dzięki za komentarz

 19 stycznia 2016 roku, godz. 23:11 9,7°C
Marek1410 Andrzej
 21 stycznia 2016 roku, godz. 1:22

To samo życie. Pytanie kim lepiej być niewidomym czy ślepcem? Pozdrawiam Natko.

 14 stycznia 2016 roku, godz. 19:40 50,6°C
Marek1410 Andrzej
 15 stycznia 2016 roku, godz. 00:55

Cieszy mnie Twoja radość w takim razie... :-)

 12 stycznia 2016 roku, godz. 11:33 28,4°C
Marek1410 Andrzej
 12 stycznia 2016 roku, godz. 23:36

Dzięki :-).

 9 stycznia 2016 roku, godz. 11:16 26,0°C
Bożena BAJA Bożena
 13 stycznia 2016 roku, godz. 11:16

* Marek1410 *

Zapraszam Ciebie także na mój inny portal. https://plus.google.com/u/0/110337285814031408511/posts

 6 stycznia 2016 roku, godz. 22:24 26,4°C
Marek1410 Andrzej
 6 stycznia 2016 roku, godz. 23:36

"Kradnij" gwiazdki jeśli obdarowana osoba będzie szczęśliwa to "piesz" nawet "cy" czyli 3.

 2 stycznia 2016 roku, godz. 1:15 23,0°C
Marek1410 Andrzej
 4 stycznia 2016 roku, godz. 20:39

Rozpieszczasz mnie tymi komentarzami :). Dzięki cieszę, że się podoba MYŚL.

 28 grudnia 2015 roku, godz. 1:45 36,6°C
Marek1410 Andrzej
 29 grudnia 2015 roku, godz. 17:37

Taki nasz los...nawet słoneczniki pochyliły się ku dołowi chcąc schować się pod ziemię!

Marek1410

Autor

in­formuję, że z dniem dzi­siej­szym 23.12.2015 wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne i fo­tog­ra­fie, fil­my treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską). W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da!

Konto utworzone  22 grudnia 2015 roku