12 lutego 2016 roku, godz. 4:30 21,1°C
NatusiaK Natalia
 27 października 2016 roku, godz. 00:27

 4 lutego 2016 roku, godz. 1:10 17,9°C
Marek1410 Andrzej
 4 lutego 2016 roku, godz. 1:37

No o 00:35 z pewnością :). Pozdrawiam.

 23 stycznia 2016 roku, godz. 14:18 9,7°C
Marek1410 Andrzej
 23 stycznia 2016 roku, godz. 16:54

Dziękuję Grendel.
Ktoś zapytał mnie skąd to wszystko się bierze. Tak myślałem trochę nad tym pytaniem i stwierdziłem że najpiękniejsze jest to że jest mi dane doświadczać daru czasu w krainie czarów mojej Alicji a wspomnieniami o tych wypycham zakamarki swojej zachłannej względem miłości osobowości.

 13 stycznia 2016 roku, godz. 12:25 38,4°C
Marek1410 Andrzej
 14 stycznia 2016 roku, godz. 00:40

Grendel dzięki zapamiętam, postaram się być czujny. Dzięki za wierszyk :)

 6 stycznia 2016 roku, godz. 00:57 35,2°C
Marek1410 Andrzej
 6 stycznia 2016 roku, godz. 18:04

Tak wiemy wszyscy chwalisz się tym często, karmisz się tym codziennie, smacznego "spożywania miłości Twej w lustra odbiciu ".

PS. Tym razem wyjątkowy zwrot sytuacji zaczynasz z dużej nie kończysz kropką. No chyba, że DUŻA w "Ja" kolejny raz wskazuje na samouwielbienie :). Za dużo do lustra przyklejony ?

 3 stycznia 2016 roku, godz. 1:29 12,4°C
Marek1410 Andrzej
 6 stycznia 2016 roku, godz. 15:29

Z życia

 1 stycznia 2016 roku, godz. 11:03 20,9°C
Marek1410 Andrzej
 4 stycznia 2016 roku, godz. 20:31

Dzięki Natka :)

Marek1410

Autor

in­formuję, że z dniem dzi­siej­szym 23.12.2015 wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne i fo­tog­ra­fie, fil­my treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską). W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da!

Konto utworzone  22 grudnia 2015 roku