12 stycznia 2016 roku, godz. 11:33 28,4°C
Marek1410 Andrzej
 12 stycznia 2016 roku, godz. 23:36

Dzięki :-).

 9 stycznia 2016 roku, godz. 11:16 26,0°C
Bożena BAJA Bożena
 13 stycznia 2016 roku, godz. 11:16

* Marek1410 *

Zapraszam Ciebie także na mój inny portal. https://plus.google.com/u/0/110337285814031408511/posts

 6 stycznia 2016 roku, godz. 22:24 26,4°C
Marek1410 Andrzej
 6 stycznia 2016 roku, godz. 23:36

"Kradnij" gwiazdki jeśli obdarowana osoba będzie szczęśliwa to "piesz" nawet "cy" czyli 3.

 6 stycznia 2016 roku, godz. 00:57 35,2°C
Marek1410 Andrzej
 6 stycznia 2016 roku, godz. 18:04

Tak wiemy wszyscy chwalisz się tym często, karmisz się tym codziennie, smacznego "spożywania miłości Twej w lustra odbiciu ".

PS. Tym razem wyjątkowy zwrot sytuacji zaczynasz z dużej nie kończysz kropką. No chyba, że DUŻA w "Ja" kolejny raz wskazuje na samouwielbienie :). Za dużo do lustra przyklejony ?

 3 stycznia 2016 roku, godz. 1:29 12,4°C
Marek1410 Andrzej
 6 stycznia 2016 roku, godz. 15:29

Z życia

 2 stycznia 2016 roku, godz. 1:15 23,0°C
Marek1410 Andrzej
 4 stycznia 2016 roku, godz. 20:39

Rozpieszczasz mnie tymi komentarzami :). Dzięki cieszę, że się podoba MYŚL.

 1 stycznia 2016 roku, godz. 11:03 20,9°C
Marek1410 Andrzej
 4 stycznia 2016 roku, godz. 20:31

Dzięki Natka :)

 31 grudnia 2015 roku, godz. 1:09 7,6°C
Marek1410 Andrzej
 31 grudnia 2015 roku, godz. 16:39

Ja również dziękuję gdyż jest to dla mnie wyjątkowa CISZA, CISZA W MOJEJ DUSZY NIESPOKOJNEJ, CISZA nadająca sens mojemu istnieniu, Cisza taka jak ja, jak Ty jak On i my.
Dzięki tej Ciszy rozumiem smak życia.......jego istotę. Dzięki tej Ciszy dotarłem do nowych wcześniej nieznanych zakamarków swej bezgranicznej miłości...do tych których kocham.

Z łezką w oku
MP

 28 grudnia 2015 roku, godz. 1:45 36,6°C
Marek1410 Andrzej
 29 grudnia 2015 roku, godz. 17:37

Taki nasz los...nawet słoneczniki pochyliły się ku dołowi chcąc schować się pod ziemię!

Marek1410

Autor

in­formuję, że z dniem dzi­siej­szym 23.12.2015 wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne i fo­tog­ra­fie, fil­my treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską). W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da!

Konto utworzone  22 grudnia 2015 roku