29 stycznia 2016 roku, godz. 00:52 6,8°C
Marek1410 Andrzej
 29 stycznia 2016 roku, godz. 14:43

Domyśliłem się, że wiesz czego obraz dałaś w opinii :).
PS. Ciekawe myśli wychodzą Tobie do słowa pit :) rozumiem że górę bierze Twoje doświadczenie w wciskaniu kitu ttttfuuuu pitu .

 26 stycznia 2016 roku, godz. 17:09 7,7°C
Marek1410 Andrzej
 26 stycznia 2016 roku, godz. 22:27

Bardzo fajna :) ale tu nie chodzi o strach o niebezpieczeństwo, lęk wysokości..... :) choć ilu ludzi tyle interpretacji. Dzięki Bronko dobrze wiedzieć że są tu miłośnicy gór

 24 stycznia 2016 roku, godz. 14:38 4,2°C
Marek1410 Andrzej
 24 stycznia 2016 roku, godz. 22:48

"Dzięki za komentarz" było zwykłym podziękowaniem do nawiązania ciekawej dyskusji bez sarkazmu trochę przewrażliwiony jesteś nieco więcej zaufania niekoniecznie sobie :) (z humorkiem do tego podejdź).
Więc zrobię to jeszcze raz może tym razem odpowiednio to przyjmiesz,
dzięki za komentarz

 23 stycznia 2016 roku, godz. 14:18 9,7°C
Marek1410 Andrzej
 23 stycznia 2016 roku, godz. 16:54

Dziękuję Grendel.
Ktoś zapytał mnie skąd to wszystko się bierze. Tak myślałem trochę nad tym pytaniem i stwierdziłem że najpiękniejsze jest to że jest mi dane doświadczać daru czasu w krainie czarów mojej Alicji a wspomnieniami o tych wypycham zakamarki swojej zachłannej względem miłości osobowości.

 21 stycznia 2016 roku, godz. 1:16 14,1°C
grendel auuuuuuuuuu
 21 stycznia 2016 roku, godz. 17:25

Niee

 19 stycznia 2016 roku, godz. 23:11 9,7°C
Marek1410 Andrzej
 21 stycznia 2016 roku, godz. 1:22

To samo życie. Pytanie kim lepiej być niewidomym czy ślepcem? Pozdrawiam Natko.

 14 stycznia 2016 roku, godz. 19:40 50,6°C
Marek1410 Andrzej
 15 stycznia 2016 roku, godz. 00:55

Cieszy mnie Twoja radość w takim razie... :-)

 13 stycznia 2016 roku, godz. 12:25 38,4°C
Marek1410 Andrzej
 14 stycznia 2016 roku, godz. 00:40

Grendel dzięki zapamiętam, postaram się być czujny. Dzięki za wierszyk :)

Marek1410

Autor

in­formuję, że z dniem dzi­siej­szym 23.12.2015 wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne i fo­tog­ra­fie, fil­my treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską). W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da!

Konto utworzone  22 grudnia 2015 roku