8 września 2019 roku, godz. 12:11 58,8°C
 6 września 2019 roku, godz. 19:07 27,9°C
 5 września 2019 roku, godz. 9:52 106,8°C
 Tekst dnia 6 września 2019 roku
 26 sierpnia 2019 roku, godz. 19:37 28,2°C
 24 sierpnia 2019 roku, godz. 17:05 40,9°C

marcin kasper

Autor

https://www.youtube.com/watch?v=UlZnRNLAu6M
informuję, że wszystkie moje dane personalne, treści pisane itd. są obiektami moich praw autorskich (zgodnie z Konwencją Berneńską)
W celu komercyjnego wykorzystania wszystkich w/w obiektów praw autorskich, w każdym konkretnym przypadku wymagana jest moja pisemna zgoda >>>>Jedynym trybunałem jest moje sumienie - Fiodor Dostojewski

Konto utworzone  23 marca 2019 roku

Zeszyty

Literacki Bar Życia

drinki przednie

małe formy literackie

mądrość, prostota itd.

Teściowa Życie i twórczość

słowa z którymi się nie zgadzam, ale muszę się zgodzić

marcin kasper
80 tekstów 3 730
Wszystkie teksty