Lew Tołstoj

Zgro­madzi­liśmy 60 cytatów, których auto­rem jest Lew Tołstoj.

Słyszałam, że ko­biety pot­ra­fią kochać mężczyzn na­wet za ich wady. 

cytat dnia z 14 kwietnia 2016 roku
zebrał 100 fiszek

Jak możemy ocze­kiwać ideal­nych wa­runków na Ziemi, sko­ro nasze ciała są żywy­mi gro­bami po­mor­do­wanych zwierząt? Dopóki będą is­tniały rzeźnie, będę is­tniały i po­la bitew. 

cytat dnia z 3 stycznia 2011 roku
zebrał 86 fiszek

Gdy się ko­goś kocha, to kocha się całego człowieka, ta­kiego ja­ki jest, a nie ta­kiego, ja­kim by się go mieć chcialo. 

cytat
zebrał 75 fiszek

Miłość jest wte­dy praw­dzi­wa, gdy nie wiemy dlaczego. 

cytat
zebrał 58 fiszek

Człowiek bez miłości jest zgu­biony w świecie ob­cych i wrogów. 

cytat dnia z 21 lipca 2015 roku
zebrał 56 fiszek

Praw­dzi­wie kochasz wte­dy, kiedy nie wiesz dlaczego. 

cytat dnia z 7 lutego 2017 roku
zebrał 47 fiszek

Nie po­doba mi się wy­niosłość, nie po­dobają mi się ludzie, którzy sta­wiają siebie wyżej od in­nych. Mam ochotę dać im rub­la i po­wie­dzieć: jak się do­wiesz, ile jes­teś wart, to wrócisz i od­dasz resztę. 

cytat dnia z 21 marca 2015 roku
zebrał 47 fiszek

Wszys­tkie szczęśli­we rodzi­ny są do siebie po­dob­ne, każda nie­szczęśli­wa rodzi­na jest nie­szczęśli­wa na swój sposób. 

cytat dnia z 4 marca 2013 roku
zebrał 45 fiszek

Ludzie są nie­szczęśli­wi, kiedy żyją tyl­ko dla siebie. 

cytat
zebrał 39 fiszek

Nauka to po­karm dla rozumu. 

cytat dnia z 4 września 2014 roku
zebrał 35 fiszek

Lew Tołstoj

 
Lew Tołstoj

Brak informacji o autorze.

Cytaty z książek

Nie posiadamy informacji na temat źródeł cytatów tego autora.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Lew Tołstoj

Autorzy na literę
Ś T U
Prawa autorskie

Po­wyższy por­tert: Lew Tołstoj » autor: Michał Szyksznian

Aktywność

1 marca 2018, 23:31róż li­la sko­men­to­wał tek­st Gdy się ko­goś kocha, [...]

23 listopada 2017, 22:49róż li­la sko­men­to­wał tek­st Słyszałam, że ko­biety pot­ra­fią [...]

7 lutego 2017, 21:26William sko­men­to­wał tek­st Prawdziwie kochasz wte­dy, kiedy [...]

14 kwietnia 2016, 18:56JaiTy sko­men­to­wał tek­st Słyszałam, że ko­biety pot­ra­fią [...]

14 kwietnia 2016, 11:23fyrfle sko­men­to­wał tek­st Słyszałam, że ko­biety pot­ra­fią [...]

14 kwietnia 2016, 09:52onejka sko­men­to­wał tek­st Słyszałam, że ko­biety pot­ra­fią [...]

21 marca 2015, 18:53nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Nie po­doba mi się [...]

21 marca 2015, 16:49nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Nie po­doba mi się [...]

21 marca 2015, 06:20natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Nie po­doba mi się [...]

21 marca 2015, 00:31one drop for all sko­men­to­wał tek­st Nie po­doba mi się [...]