Krzysztof Kamil Baczyński

Zgro­madzi­liśmy 22 cytaty, których auto­rem jest Krzysztof Ka­mil Baczyński.

Um­rzeć przyj­dzie, gdy się kochało wiel­kie spra­wy głupią miłością. 

cytat dnia z 24 marca 2009 roku
zebrał 115 fiszek

Czy to była ku­la, syn­ku, czy to ser­ce pękło? 

cytat dnia z 11 listopada 2014 roku
zebrał 96 fiszek

Więc nap­rzód, niech broń rozdziera

niech ku­la szy­je jak nić

Trze­ba nam te­raz umierać

By Pol­ska umiała znów żyć 

cytat
zebrał 46 fiszek

Pociąg...
Przy­nosił w ok­nach ty­siące twych spojrzeń... 

cytat
zebrał 44 fiszki

Ja­kie szczęście, że nie można te­go dożyć,

kiedy pom­nik ci wys­ta­wią, bohaterze,

i mor­derca na nag­robkach kwiaty złoży. 

cytat
zebrał 25 fiszek

A ser­ca - tak ich mało, a us­ta - ty­le ich. 

cytat
zebrał 23 fiszki

Jak co dzień wra­cam z włas­ne­go pogrzebu. 

cytat
zebrał 20 fiszek

Lecz kręci się niebiosów zegar
I czas o tar­cze mie­czem bije 

cytat dnia z 27 października 2016 roku
zebrał 20 fiszek

I ta­kim ci ja mo­carz, że kiedy słów nie trzeba,

nie umiem stworzyć nieba miłością w oczach. 

cytat
zebrał 19 fiszek

Żółty la­ment uli­cy, gdzie nie chodzi nikt.
Bi­je trwo­ga żag­la­mi o codzien­ność szyb... 

cytat
zebrał 18 fiszek
Cytaty z książek

Nie posiadamy informacji na temat źródeł cytatów tego autora.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Autorzy na literę
A B C
Aktywność

27 października 2016, 02:19natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Lecz kręci się niebiosów [...]

23 lutego 2015, 22:31BlueAri sko­men­to­wał tek­st Czy to była ku­la, [...]

11 listopada 2014, 12:44fyrfle sko­men­to­wał tek­st Czy to była ku­la, [...]

11 listopada 2014, 10:13onejka sko­men­to­wał tek­st Czy to była ku­la, [...]

11 listopada 2014, 10:09natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Czy to była ku­la, [...]

19 kwietnia 2013, 23:17topik sko­men­to­wał tek­st Czy to była ku­la, [...]