Konfucjusz

Zgro­madzi­liśmy 29 cytatów, których auto­rem jest Kon­fucjusz.

Po­wiedz mi, a za­pomnę. Po­każ mi, a za­pamiętam. Pozwól mi zro­bić, a zrozumiem. 

cytat dnia z 29 kwietnia 2010 roku
zebrał 307 fiszek

Żaden wiatr nie jest dob­ry dla okrętu, który nie zna por­tu swe­go przeznaczenia. 

cytat dnia z 25 lutego 2011 roku
zebrał 130 fiszek

Mil­cze­nie - przy­jaciel, który nig­dy nie zdradza. 

cytat dnia z 11 lutego 2015 roku
zebrał 103 fiszki

Kiedy widzisz dob­re­go człowieka, sta­raj się go naśla­dować. Kiedy widzisz złego człowieka, zas­tanów się nad sa­mym sobą. 

cytat dnia z 9 marca 2013 roku
zebrał 93 fiszki

Praw­dzi­wym błędem jest błąd po­pełnić i nie nap­ra­wić go. 

cytat dnia z 13 maja 2015 roku
zebrał 69 fiszek

Naj­większym po­wodem do chwały nie jest to, że nig­dy nie upa­damy, ale to, że pot­ra­fimy się po upad­ku podnieść. 

cytat dnia z 16 czerwca 2015 roku
zebrał 69 fiszek

Le­piej nie zaczy­nać, niż zacząwszy nie dokończyć. 

cytat dnia z 24 sierpnia 2013 roku
zebrał 69 fiszek

Szlachet­ny człowiek wy­maga od siebie, pros­tak od innych. 

cytat dnia z 4 marca 2017 roku
zebrał 57 fiszek

Człowiek po­tyka się o kre­towis­ka, nie o góry. 

cytat dnia z 31 sierpnia 2015 roku
zebrał 49 fiszek

Ten, które­go myśl nie wy­biega da­leko, zo­baczy udrękę z bliska. 

cytat dnia z 16 listopada 2015 roku
zebrał 43 fiszki

Konfucjusz

 
Konfucjusz

Brak informacji o autorze.

Cytaty z książek

Nie posiadamy informacji na temat źródeł cytatów tego autora.

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Konfucjusz

Autorzy na literę
J K L
Prawa autorskie

Po­wyższy por­tert: Kon­fucjusz » autor: Michał Szyksznian

Aktywność

4 marca 2017, 19:14natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Szlachetny człowiek wy­maga od [...]

26 października 2016, 18:24Niusza sko­men­to­wał tek­st Prostak błędy swe bar­wnie [...]

26 października 2016, 18:19natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Prostak błędy swe bar­wnie [...]

17 listopada 2015, 00:22Tomaszek91 sko­men­to­wał tek­st Ten, które­go myśl nie [...]

16 listopada 2015, 20:09fyrfle sko­men­to­wał tek­st Ten, które­go myśl nie [...]

16 listopada 2015, 16:47natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Ten, które­go myśl nie [...]

27 września 2015, 16:49fyrfle sko­men­to­wał tek­st Błędy człowieka szlachet­ne­go są [...]

27 września 2015, 14:16nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Błędy człowieka szlachet­ne­go są [...]

27 września 2015, 11:04Irracja sko­men­to­wał tek­st Błędy człowieka szlachet­ne­go są [...]

21 września 2015, 01:35mechaa sko­men­to­wał tek­st Lepiej nie zaczy­nać, niż [...]