26 stycznia 2020 roku, godz. 15:09  10,7°C

W brudzie nie widać rys.

Strange one Adam
 26 stycznia 2020 roku, godz. 21:23

Ha, ha, ha. Literówka się trafiła.
Fakt, pies by się tam zaklimatyzował. 😁

 21 stycznia 2020 roku, godz. 23:32  48,0°C

Nie zawsze jest tak jakbyśmy chcieli, nie zawsze chcemy chociaż możemy, nie zawsze możemy jakbyśmy chcieli...

yestem yestem
 23 stycznia 2020 roku, godz. 00:33

Fajne, nigdy nie jest, jak zawsze. :)

 18 stycznia 2020 roku, godz. 00:03  8,3°C

Źle mi z życiem poszło, gdy wlazłam w dobro.

yestem yestem
 23 stycznia 2020 roku, godz. 23:21

To się nazywa... szczęście. :))

 16 stycznia 2020 roku, godz. 20:04  69,4°C
Edytowano  20 stycznia 2020 roku, godz. 21:46

Od świtu do zmierzchu, od zmierzchu do świtu, na falach smutku i falach zachwytu...

Inspirowane, dedykowane

yestem yestem
 19 stycznia 2020 roku, godz. 1:01

Teoria falowa rzeczywistości. :)
Dobrej nocy. :))

Życie jest zbyt krótkie, by było małe.
Majusia Majka
 1 października 2012 roku, godz. 17:34

Dokładnie zgadzam sie ze słowami :-) .

 8 stycznia 2020 roku, godz. 21:44  36,9°C

Czasem trzeba życie przełknąć, żeby się odbiło.

tallea asterja
 8 stycznia 2020 roku, godz. 22:00

kiedy życie zaczyna się mną bawić
dokładam Coś od siebie :)

 4 stycznia 2020 roku, godz. 21:13  48,3°C

Choć winni upijamy się ze smakiem.

yestem yestem
 5 stycznia 2020 roku, godz. 2:11

Smak upija się pierwszy. ;)
Dobranoc. :))

 31 grudnia 2019 roku, godz. 14:31  41,2°C
Edytowano  31 grudnia 2019 roku, godz. 15:02

W Nowym 2020 Roku życzę Wam – otwartych serc, ramion i umysłów, żeby w duszy świeciło słońce i muzyka grała, ciepłych dłoni i jasnych spojrzeń, zasobnych lodówek i portfeli…
Spokoju, równowagi, dobrych pomysłów tam, gdzie jest to potrzebne.

„Ściskam” Was - każdego z osobna i wszystkich razem 😊)) Naja

kuloodporna kamiZelka ;)
 2 stycznia 2020 roku, godz. 00:17

Wszystkiego naj Naju ....i wiele szczęścia :)

 29 grudnia 2019 roku, godz. 14:17  73,1°C
Edytowano  29 grudnia 2019 roku, godz. 17:04
 Tekst dnia 31 grudnia 2019 roku

Zapłaciłam za niebo, w piekle spłacając kredyt.

anielskie życie.

.Rodia marek
 4 stycznia 2020 roku, godz. 13:54

ble ble ja nie mam kredytu

 22 grudnia 2019 roku, godz. 1:21  19,8°C

Robiąc komuś na złość, nie warto krzywdzić siebie.

tallea asterja
 22 grudnia 2019 roku, godz. 11:02

robiąc komuś na złość robimy z siebie wariata :)

 21 grudnia 2019 roku, godz. 21:00  28,3°C

Chciałabym od święta pożyczyć...
...siebie.

LiaMort Andzia
 29 grudnia 2019 roku, godz. 23:54

To już moja strata yestem. ;)
No nie wiem Scorponie. :p

 8 grudnia 2019 roku, godz. 11:19  33,5°C
Edytowano  8 grudnia 2019 roku, godz. 11:25

Wykop dół to piachem cię przysypią.

ludzcy grabarze.

yestem yestem
 29 grudnia 2019 roku, godz. 22:10
Edytowano 31 grudnia 2019 roku, godz. 00:50

Nie pytaj, komu kopiesz dół
kopiesz go sobie... jakoś tak ktoś dzwonił, ale nie wiadomo, gdzie. ;)
Uważam, że nie ma najmniejszego powodu, aby przestępcy ułatwiać zadanie, niech sam zap... rawia się do pracy, ziemia w lesie taka zmarznięta i jeszcze te korzenie... ;)
Pozdrawiam. :))

 6 grudnia 2019 roku, godz. 12:57  26,2°C

Bo z czasem trzeba się podnieść na tym, co stracone.

yestem yestem
 6 grudnia 2019 roku, godz. 23:56

Bez czasu też. ;)
Dzisiaj Andzi? Wszystkiego naj!!! :))
Pozdrawiam.

 5 grudnia 2019 roku, godz. 00:24  13,8°C

Najtrudniej wybaczyć bycie człowiekiem.

LiaMort Andzia
 5 grudnia 2019 roku, godz. 12:55

Co nie. 😉

 27 listopada 2019 roku, godz. 21:42  38,2°C

Zawsze można być tutaj będąc tam, trzeba jednak umieć kochać i dzielić serce na dwoje...

Podążając za Mirkiem z myślą o rodakach poza granicami

Maverick123 Bogdan
 31 grudnia 2019 roku, godz. 9:48

I oczywiście zainstalować Skype'a... Pozdrawiam :)

kluska56

Autor

NIE POZWALAM NA KOPIOWANIE I UDOSTĘPNIANIE MOICH PRAC.

"Przechodź spo­koj­nie przez hałas i pośpiech i pa­miętaj,ja­ki spokój,można zna­leźć w ciszy.O ile to możli­we,bez wyrze­kania się siebie,bądź na dob­rej sto­pie ze wszys­tki­mi.Wy­powiadaj swą prawdę jas­no i spo­koj­nie i wysłuchaj in­nych,na­wet tępych i nieświado­mych,oni też mają swoją opo­wieść.Uni­kaj głośnych i na­pas­tli­wych,są udręką ducha.Porównując się z in­ny­mi, możesz stać się próżny lub zgorzkniały,zaw­sze bo­wiem znaj­dziesz gor­szych i lep­szych od siebie.
Niech two­je osiągnięcia,zarówno jak i pla­ny,będą dla ciebie źródłem ra­dości.Wy­konuj swą pracę z ser­cem,jak­kolwiek byłaby skrom­na;ją je­dynie po­siadasz w zmien­nych ko­lejach lo­su. Bądź os­trożny w in­te­resach,na świecie bo­wiem pełno oszus­twa,niech ci to jed­nak nie zasłoni praw­dzi­wej cno­ty.Wielu ludzi dąży do wzniosłych ideałów i wszędzie życie jest pełne he­roiz­mu.
Bądź sobą,zwłaszcza nie uda­waj uczu­cia,ani nie pod­chodź cy­nicznie do miłości,al­bo­wiem wo­bec os­chłości i roz­cza­rowań ona jest wie­czna jak tra­wa.Przyj­mij spo­koj­nie,co ci la­ta do­radzają,z wdziękiem wyrze­kając się spraw młodości.Roz­wi­jaj siłę ducha,aby mogła cię osłonić w nagłym nie­szczęściu.Nie dręcz się two­rami wyob­raźni.Wiele obaw rodzi się ze znużenia i sa­mot­ności.
Obok zdro­wej dys­cypli­ny bądź dla siebie łagod­ny.Jes­teś dziec­kiem wszechświata nie mniej niż drze­wa i gwiaz­dy.Masz pra­wo być tu­taj.I czy to jest dla ciebie jas­ne czy nie,wszechświat jest bez wątpienia na dob­rej drodze.Tak więc żyj w zgodzie z Bo­giem,czym­kolwiek się trud­nisz i ja­kiekol­wiek są two­je prag­nienia.W zgiełku i po­mie­sza­niu życia zacho­waj spokój ze swą duszą.Przy całej złud­ności i zno­ju i roz­wianych marze­niach jest to piękny świat.Bądź uważny.Dąż do szczęścia."

Konto utworzone  3 marca 2014 roku

kilkanaście minut temu

Cris dodał(a) do zeszytu tekst Choć milcząca nadzieja [...] swojego autorstwa

ok. godzinę temu

Cris wypowiedział(a) się w wątku Skojarzenia, którego autorem jest Evey

ok. godzinę temu

Cris wypowiedział(a) się w wątku Ostatnia litera, którego autorem jest eyesOFsoul

ok. godzinę temu

Cris skomentował(a) tekst jestem surowym klimatem [...] autorstwa zatopiony.wrak.

ok. godzinę temu

Cris skomentował(a) tekst Niebieski parasol, [...] autorstwa kuloodporna

ok. godzinę temu

Cris skomentował(a) tekst Strój czeka na-gości... autorstwa sprajtka

ok. godzinę temu

Cris skomentował(a) tekst idzie nowe przymierze [...] autorstwa tallea

ok. godzinę temu

Cris skomentował(a) tekst Przeplatany niepokojem i [...] autorstwa Maverick123

ok. godzinę temu

Cris skomentował(a) tekst Smakują nam tylko te [...] autorstwa madlen0809

ok. godzinę temu

Cris skomentował(a) tekst Twoje serce do mojego ma [...] autorstwa tallea