23 czerwca 2020 roku, godz. 1:12 7,6°C
piórem2 magdalena
 23 czerwca 2020 roku, godz. 22:17

pewien artysta malował kolorowe pawie,

pisałam już to .....

 28 marca 2017 roku, godz. 20:29 7,1°C
kluska56 Klaudia
 30 marca 2017 roku, godz. 21:45

Miło mi:)

Buziaki,
klucha ;)

 19 marca 2017 roku, godz. 19:54 29,6°C
yestem yestem
 19 marca 2017 roku, godz. 23:39

Rozumiem, że mam dać twarzy... znaczy pyska, co niniejszym czynię. :):*

 11 sierpnia 2016 roku, godz. 21:36 11,8°C
Cris Cris
 12 sierpnia 2016 roku, godz. 2:39

zgadza się

 5 maja 2016 roku, godz. 22:29 14,5°C
kluska56 Klaudia
 6 maja 2016 roku, godz. 21:18

Dziękuję Wam, miło mi:)).

Buziaki,
kluska

 13 kwietnia 2016 roku, godz. 23:20 3,1°C
kluska56 Klaudia
 15 kwietnia 2016 roku, godz. 19:54

Dobrze, będę :p.

 9 stycznia 2016 roku, godz. 16:13 13,7°C
nicola-57 marianna
 9 stycznia 2016 roku, godz. 19:52

aha

 12 grudnia 2015 roku, godz. 19:05 8,4°C
kluska56 Klaudia
 13 grudnia 2015 roku, godz. 5:48

Baardzo podoba mi się Twój odczyt mojego wiersza. Jednak nie powiem Ci czy to mialam na myśli pisząc to ;). To jest właśnie w tym piękne. Interpretujesz na swój sposób.

Pozdrawiam ciepło,
kluska

 29 listopada 2015 roku, godz. 12:49 16,5°C
kluska56 Klaudia
 29 listopada 2015 roku, godz. 13:15

To edytuję i nie będzie "czasem" ;)

kluska56

Autor

NIE POZWALAM NA KOPIOWANIE I UDOSTĘPNIANIE MOICH PRAC.

"Przechodź spo­koj­nie przez hałas i pośpiech i pa­miętaj,ja­ki spokój,można zna­leźć w ciszy.O ile to możli­we,bez wyrze­kania się siebie,bądź na dob­rej sto­pie ze wszys­tki­mi.Wy­powiadaj swą prawdę jas­no i spo­koj­nie i wysłuchaj in­nych,na­wet tępych i nieświado­mych,oni też mają swoją opo­wieść.Uni­kaj głośnych i na­pas­tli­wych,są udręką ducha.Porównując się z in­ny­mi, możesz stać się próżny lub zgorzkniały,zaw­sze bo­wiem znaj­dziesz gor­szych i lep­szych od siebie.
Niech two­je osiągnięcia,zarówno jak i pla­ny,będą dla ciebie źródłem ra­dości.Wy­konuj swą pracę z ser­cem,jak­kolwiek byłaby skrom­na;ją je­dynie po­siadasz w zmien­nych ko­lejach lo­su. Bądź os­trożny w in­te­resach,na świecie bo­wiem pełno oszus­twa,niech ci to jed­nak nie zasłoni praw­dzi­wej cno­ty.Wielu ludzi dąży do wzniosłych ideałów i wszędzie życie jest pełne he­roiz­mu.
Bądź sobą,zwłaszcza nie uda­waj uczu­cia,ani nie pod­chodź cy­nicznie do miłości,al­bo­wiem wo­bec os­chłości i roz­cza­rowań ona jest wie­czna jak tra­wa.Przyj­mij spo­koj­nie,co ci la­ta do­radzają,z wdziękiem wyrze­kając się spraw młodości.Roz­wi­jaj siłę ducha,aby mogła cię osłonić w nagłym nie­szczęściu.Nie dręcz się two­rami wyob­raźni.Wiele obaw rodzi się ze znużenia i sa­mot­ności.
Obok zdro­wej dys­cypli­ny bądź dla siebie łagod­ny.Jes­teś dziec­kiem wszechświata nie mniej niż drze­wa i gwiaz­dy.Masz pra­wo być tu­taj.I czy to jest dla ciebie jas­ne czy nie,wszechświat jest bez wątpienia na dob­rej drodze.Tak więc żyj w zgodzie z Bo­giem,czym­kolwiek się trud­nisz i ja­kiekol­wiek są two­je prag­nienia.W zgiełku i po­mie­sza­niu życia zacho­waj spokój ze swą duszą.Przy całej złud­ności i zno­ju i roz­wianych marze­niach jest to piękny świat.Bądź uważny.Dąż do szczęścia."

Konto utworzone  3 marca 2014 roku

Zeszyty

Piękne cytaty

Cytaty, które poruszyły i zwróciły moją uwagę.