10 lipca 2019 roku, godz. 10:08 11,1°C
fyrfle Mirek
 10 lipca 2019 roku, godz. 12:29

Nic poety, to cztery tomy "Czarodziejskiej Góry " przynajmniej.

Kamil Borkowski

Autor

Instagram - kamilborkowski.wiersze

Konto utworzone  15 marca 2012 roku

Zeszyty

1 konto
Kamil Borkowski
182 teksty
Wszystkie wiersze, str. 5