Julie de Lespinasse

Zgro­madzi­liśmy 6 cytatów, których auto­rem jest Ju­lie de Les­pi­nas­se.

Ileż ra­zy człowiek umiera, nim umrze! 

cytat dnia z 18 lutego 2012 roku
zebrał 70 fiszek

Sza­leństwo nie wyk­lucza głupoty. 

cytat dnia z 23 marca 2017 roku
zebrał 20 fiszek

Stać się przy­jacielem ukocha­nej przed­tem ko­biety jest to poczci­wy sposób za­pom­nienia o niej; miłość bo­wiem, za­mieniając się w przy­jaźń, przes­ta­je być miłością. 

cytat
zebrał 17 fiszek

Praw­da nie zaw­sze jest prawdopodobna. 

cytat
zebrał 13 fiszek

Stać się przy­jacielem ukocha­nej przed­tem ko­biety jest to poczci­wy sposób za­pom­nienia o niej; miłość bo­wiem, za­mieniając się w przy­jaźń, przes­ta­je być miłością. 

cytat
zebrał 5 fiszek
Cytaty z książek

Nie posiadamy informacji na temat źródeł cytatów tego autora.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Autorzy na literę
K L Ł
Aktywność