Joseph Fourier

Zgro­madzi­liśmy 3 cytaty, których auto­rem jest Jo­seph Fourier.

Ma­tema­tyka porównu­je naj­bar­dziej zróżni­cowa­ne zja­wis­ka i od­kry­wa niepoz­na­ne dotąd ana­logie, które je łączą. 

cytat dnia z 10 grudnia 2013 roku
zebrał 11 fiszek

Ana­liza ma­tema­tyczna jest tak ob­szer­na jak sa­ma natura. 

cytat
zebrał 2 fiszki

Głębo­kie stu­dium na­tury jest naj­bar­dziej płod­nym źródłem ma­tema­tycznych odkryć. 

cytat
zebrał 2 fiszki

Joseph Fourier

 
Joseph Fourier

Brak informacji o autorze.

Cytaty z książek

Nie posiadamy informacji na temat źródeł cytatów tego autora.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Joseph Fourier

Autorzy na literę
E F G
Prawa autorskie

Po­wyższy por­tert: Jo­seph Fourier » autor: Michał Szyksznian

Aktywność