John Maxwell Coetzee

Zgro­madzi­liśmy 38 cytatów Joh­na Max­wella Coe­tzee'ego.

Nic nie po­pada w za­pom­nienie [...]. Nic, co za­pom­niałem, nie jest war­te zapamiętania. 

cytat dnia z 20 marca 2010 roku
zebrał 79 fiszek

Przychodzi ta­ki czas, gdy mu­simy się odsłonić przed światem, a po­tem na zaw­sze już za­dowo­lić milczeniem. 

cytat dnia z 8 marca 2013 roku
zebrał 62 fiszki

Ból, który od­czu­wasz, to ból bra­ku, nie ból utraty. 

cytat dnia z 28 czerwca 2016 roku
zebrał 44 fiszki

Miłość nie jest po­dob­na do głodu. Jest niena­syco­na, wciąż chce więcej. Kiedy ktoś kocha, kocha co­raz więcej. 

cytat dnia z 16 lipca 2013 roku
zebrał 37 fiszek

Rozsądek po­lega między in­ny­mi na tym, żeby zaw­sze mówić raczej mniej niż więcej. 

cytat dnia z 24 listopada 2012 roku
zebrał 36 fiszek

Dopóki wol­no mi być sobą, nic nie jest niemożliwe. 

cytat dnia z 17 kwietnia 2016 roku
zebrał 31 fiszek

Trze­ba kochać, to co jest nam naj­bliższe. To, cze­go można dot­knąć ręką. Tak kochają psy. 

cytat dnia z 19 lutego 2016 roku
zebrał 23 fiszki

Ko­niec zbliża się gwałtow­nie. Nie spodziewałam się, że ktoś idąc w dół po­suwa się co­raz szyb­ciej. Sądziłam, że całą drogę można przejść równym krokiem. 

cytat dnia z 26 sierpnia 2013 roku
zebrał 23 fiszki

Nie każdy człowiek naz­naczo­ny piętnem roz­bitka jest roz­bitkiem w głębi serca. 

cytat dnia z 25 lipca 2015 roku
zebrał 21 fiszek

Brak mi od­wa­gi, by przes­tać mówić, by na powrót rozpłynąć się w ciszy, skąd przyszłam. 

cytat
zebrał 18 fiszek

John Maxwell Coetzee

 
John Maxwell Coetzee

Brak informacji o autorze.

Cytaty z książek

Nie posiadamy informacji na temat źródeł cytatów tego autora.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

John Maxwell Coetzee

Autorzy na literę
B C D
Prawa autorskie

Po­wyższy por­tert: John Max­well Coe­tzee » autor: Michał Szyksznian

Aktywność

29 marca 2016, 20:13mechaa sko­men­to­wał tek­st Trzeba kochać, to co [...]

19 lutego 2016, 17:17nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Trzeba kochać, to co [...]

25 lipca 2015, 11:58natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Nie każdy człowiek naz­naczo­ny [...]

25 lipca 2015, 09:22natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Nie każdy człowiek naz­naczo­ny [...]

25 lipca 2015, 08:17tom8grab sko­men­to­wał tek­st Nie każdy człowiek naz­naczo­ny [...]