Johann Wolfgang Goethe

Zgro­madzi­liśmy 166 cytatów, których auto­rem jest Jo­hann Wol­fgang Goe­the.

Głębo­ki upa­dek pro­wadzi często do wiel­kiego szczęścia. 

cytat
zebrał 26 fiszek

Błądzi człowiek, póki dąży. 

cytat
zebrał 26 fiszek

Ra­dość i miłość są skrzydłami wiel­kich przedsięwzięć. 

cytat
zebrał 25 fiszek

Jak było tak było, lecz miało swój czar. 

cytat
zebrał 25 fiszek

Kiedy ludzie stają się nap­rawdę źli, je­dynym uczu­ciem, ja­kie im po­zos­ta­je, jest ra­dość z cudzej krzywdy. 

cytat
zebrał 25 fiszek

Kto nie za wiele mniema o so­bie, jest kimś więcej, niż przypuszcza. 

cytat
zebrał 23 fiszki

Widzi­my wkoło ludzi szczęśli­wych, którym nie my da­liśmy owo szczęście i to nas gnębi niezmiernie. 

cytat
zebrał 23 fiszki

Niez­de­cydo­wanie jest naj­większą chorobą. 

cytat
zebrał 23 fiszki

Świat jest tak wiel­ki i bo­gaty, a życie tak pełne różno­rod­ności, że nig­dy nie brak okaz­ji do wierszy. 

cytat
zebrał 22 fiszki
Cytaty z książek

Nie posiadamy informacji na temat źródeł cytatów tego autora.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Autorzy na literę
F G H
Aktywność

18 czerwca 2017, 15:55nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Nie ma nic gor­sze­go [...]

3 września 2015, 22:23Logos sko­men­to­wał tek­st Nawet gdy­byś dał człowieko­wi [...]