Johann Wolfgang Goethe

Zgro­madzi­liśmy 166 cytatów, których auto­rem jest Jo­hann Wol­fgang Goe­the.

Głębo­ki upa­dek pro­wadzi często do wiel­kiego szczęścia. 

cytat
zebrał 27 fiszek

Ra­dość i miłość są skrzydłami wiel­kich przedsięwzięć. 

cytat
zebrał 25 fiszek

Jak było tak było, lecz miało swój czar. 

cytat
zebrał 25 fiszek

Błądzi człowiek, póki dąży. 

cytat
zebrał 25 fiszek

Kiedy ludzie stają się nap­rawdę źli, je­dynym uczu­ciem, ja­kie im po­zos­ta­je, jest ra­dość z cudzej krzywdy. 

cytat
zebrał 24 fiszki

Kto nie za wiele mniema o so­bie, jest kimś więcej, niż przypuszcza. 

cytat
zebrał 23 fiszki

Widzi­my wkoło ludzi szczęśli­wych, którym nie my da­liśmy owo szczęście i to nas gnębi niezmiernie. 

cytat
zebrał 23 fiszki

Niez­de­cydo­wanie jest naj­większą chorobą. 

cytat
zebrał 23 fiszki

Świat jest tak wiel­ki i bo­gaty, a życie tak pełne różno­rod­ności, że nig­dy nie brak okaz­ji do wierszy. 

cytat
zebrał 22 fiszki
Cytaty z książek

Nie posiadamy informacji na temat źródeł cytatów tego autora.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Autorzy na literę
F G H
Aktywność

18 czerwca 2017, 15:55nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Nie ma nic gor­sze­go [...]

3 września 2015, 22:23Logos sko­men­to­wał tek­st Nawet gdy­byś dał człowieko­wi [...]