Johann Wolfgang Goethe

Zgro­madzi­liśmy 166 cytatów, których auto­rem jest Jo­hann Wol­fgang Goe­the.

O naj­lep­szym to­warzys­twie mówi się, że roz­mo­wa w nim pou­cza, a mil­cze­nie kształci. 

cytat dnia z 23 listopada 2013 roku
zebrał 60 fiszek

Nie myślałem i nie śniłem w mym życiu, że spot­kam w tak czys­tej for­mie tak gwałtowną żądzę i tak gorące i tęskne pożądanie. 

cytat
zebrał 58 fiszek

Nie chodzi tu więc o to, czy ktoś jest słaby, czy sil­ny, tyl­ko - czy może przet­rwać miarę swo­jego cier­pienia, mo­ral­ne­go czy fizycznego. 

cytat dnia z 12 listopada 2013 roku
zebrał 58 fiszek

Nie ma nic gor­sze­go niż ak­tywna głupota. 

cytat dnia z 18 czerwca 2017 roku
zebrał 58 fiszek

Cha­rak­ter człowieka naj­le­piej ok­reśla się przez to, co uz­na­je on za śmieszne. 

cytat
zebrał 57 fiszek

Wiele tra­cimy wsku­tek te­go, że przed­wcześnie uz­na­jemy coś za stracone. 

cytat dnia z 24 października 2015 roku
zebrał 53 fiszki

Życie bez miłości to cza­rodziej­ska la­tar­nia bez światła. 

cytat dnia z 12 października 2016 roku
zebrał 49 fiszek

Kto się zbliża, te­go nie od­pychaj­cie, a kto od­chodzi, te­go nie zat­rzy­muj­cie. Kto wra­ca, te­go przyj­mujcie tak, jak­by się nig­dy nie oddalał. 

cytat dnia z 10 sierpnia 2017 roku
zebrał 48 fiszek

My ludzie, skarżymy się często [...], że tak mało jest dni dob­rych, a tak wiele złych [...], prze­ważnie niesłusznie. Gdy­byśmy zaw­sze z ot­wartym ser­cem przyj­mo­wali dob­ro, które nam Bóg na każdy dzień go­tuje, mieli­byśmy także dość siły, by znieść zło, jeśli się zdarzy. 

cytat
zebrał 41 fiszek

Ser­ce się nie starze­je, ma co­raz więcej blizn. 

cytat
zebrał 41 fiszek
Cytaty z książek

Nie posiadamy informacji na temat źródeł cytatów tego autora.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Autorzy na literę
F G H
Aktywność

18 czerwca 2017, 15:55nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Nie ma nic gor­sze­go [...]

3 września 2015, 22:23Logos sko­men­to­wał tek­st Nawet gdy­byś dał człowieko­wi [...]