Johann Wolfgang Goethe

Zgro­madzi­liśmy 166 cytatów, których auto­rem jest Jo­hann Wol­fgang Goe­the.

Bar­wa jest cier­pieniem światła. 

cytat dnia z 23 września 2010 roku
zebrał 114 fiszek

Wiara jest miłością do te­go, co niewi­doczne; uf­nością w to, co niemożli­we i nieprawdopodobne. 

cytat dnia z 13 kwietnia 2011 roku
zebrał 103 fiszki

Naj­bar­dziej śmie­szne prag­nienie to prag­nienie po­doba­nia się wszystkim. 

cytat dnia z 12 września 2011 roku
zebrał 102 fiszki

Błąd łat­wiej dos­trzec niż prawdę, bo błąd leży na wie­rzchu, a praw­da w głębi. 

cytat dnia z 23 lutego 2013 roku
zebrał 102 fiszki

Błędy człowieka czy­nią go sympatycznym. 

cytat dnia z 20 września 2014 roku
zebrał 81 fiszek

Trwaj (chwi­lo), jes­teś tak piękna! 

cytat
zebrał 79 fiszek

To nie to, że z wiekiem sta­jemy się dziećmi. Wiek po pros­tu po­kazu­je, ja­kimi dziećmi pozostaliśmy. 

cytat dnia z 15 marca 2013 roku
zebrał 79 fiszek

Na­wet gdy­byś dał człowieko­wi wszys­tkie wspa­niałości świata, nic mu nie po­może jeśli nie ma przy­jaciela, które­mu mógłby o tym powiedzieć. 

cytat dnia z 3 września 2015 roku
zebrał 68 fiszek

Nic in­ne­go nie znam ani wiem, ani mam - prócz niej. 

cytat
zebrał 68 fiszek

Jo­hann Wol­fgang Goe­the na­pisał kiedyś do jed­ne­go z przy­jaciół całkiem spo­ry list. Na końcu w pos­tscrip­tum do­pisał jeszcze: Sza­now­ny pa­nie hra­bio, przep­raszam za tak długi list, ale nie miałem cza­su, żeby sfor­mułować go krócej

cytat
zebrał 62 fiszki
Cytaty z książek

Nie posiadamy informacji na temat źródeł cytatów tego autora.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Autorzy na literę
F G H
Aktywność

18 czerwca 2017, 15:55nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Nie ma nic gor­sze­go [...]

3 września 2015, 22:23Logos sko­men­to­wał tek­st Nawet gdy­byś dał człowieko­wi [...]