Jean La Fontaine

Zgro­madzi­liśmy 14 cytatów, których auto­rem jest Jean La Fon­taine.

Dro­go sprze­daje świat pre­zen­ty rzekome. 

cytat dnia z 19 sierpnia 2014 roku
zebrał 11 fiszek

Piekło jest straszne, ale do wszys­tkiego z cza­sem można się przyzwyczaić. 

cytat
zebrał 4 fiszki

Kiedy miłość nas opa­nuje, roz­trop­ność idzie w las. 

cytat
zebrał 3 fiszki

Sil­niej­szy zaw­sze ma rację. 

cytat
zebrał 2 fiszki

For­tu­na sprze­daje to, co sądzi­my, że daje. 

cytat
zebrał 2 fiszki

Mówić jest dob­rze, mil­czeć lepiej. 

cytat
zebrał 2 fiszki

Pomóż so­bie sam, to i Bóg ci pomoże! 

cytat
zebrał 2 fiszki

Nig­dy nie za wcześnie na lek­cje mądrości i cnoty. 

cytat

Kiedy zwy­cięzca jest zuchwały, pra­cuje na swoją zgubę. 

cytat
Cytaty z książek

Nie posiadamy informacji na temat źródeł cytatów tego autora.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Autorzy na literę
K L Ł
Aktywność

19 sierpnia 2014, 08:42onejka sko­men­to­wał tek­st Drogo sprze­daje świat pre­zen­ty [...]