Jason Evangelu

Zgro­madzi­liśmy 8 cytatów, których auto­rem jest Ja­son Evan­ge­lu.

Nie na­leży mężczyz­ny oce­niać słowa­mi je­go żony. 

cytat
zebrał 6 fiszek

W miłości dwie wol­ności łączą się w jedną słodką niewolę. 

cytat
zebrał 4 fiszki

Życie jest ru­makiem, który nie zno­si tchórzli­wego jeźdźca. 

cytat
zebrał 3 fiszki

Każda praw­da ma dwie stro­ny: moją i twoją. 

cytat
zebrał 3 fiszki

Szczęście i nie­szczęście wchodzą ty­mi sa­mymi drzwiami. 

cytat
zebrał 2 fiszki

Miast błagać chmurę o deszcz, le­piej wy­kop studnię. 

cytat
zebrał 1 fiszkę

Wyjątek jest zaw­sze ciekaw­szy od reguły. 

cytat
Cytaty z książek

Nie posiadamy informacji na temat źródeł cytatów tego autora.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Autorzy na literę
D E F
Aktywność