Janusz Roś

Zgro­madzi­liśmy 8 cytatów, których auto­rem jest Ja­nusz Roś.

Nicze­go - a zwłaszcza ko­biet - nie zdo­bywa się z założony­mi rękami. 

cytat
zebrał 18 fiszek

Tyl­ko je­den Ju­dasz na dwu­nas­tu apos­tołów? - nie do wiary! 

cytat dnia z 22 września 2015 roku
zebrał 17 fiszek

Cza­sem można się udławić tym, na czym się zjadło zęby... 

cytat dnia z 13 lutego 2016 roku
zebrał 16 fiszek

By­le me­teor, gdy spa­da, na­zywa się gwiazdą. 

cytat dnia z 21 września 2016 roku
zebrał 16 fiszek

Kłam­stwo ma krótkie no­gi, ale często zgrabne. 

cytat
zebrał 15 fiszek

Imi­tac­je miłości kosztują drożej niż miłość prawdziwa. 

cytat
zebrał 2 fiszki

Te sa­me fak­ty jed­nym dają dużo do myśle­nia, in­nym tyl­ko do gadania. 

cytat
zebrał 2 fiszki

Czym są węzły małżeńskie bez ni­ci sympatii? 

cytat
zebrał 1 fiszkę
Cytaty z książek

Nie posiadamy informacji na temat źródeł cytatów tego autora.

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Autorzy na literę
Q R S
Aktywność

13 lutego 2016, 09:13Irracja sko­men­to­wał tek­st Czasem można się udławić [...]

23 września 2015, 00:03fyrfle sko­men­to­wał tek­st Tylko je­den Ju­dasz na [...]

22 września 2015, 17:26sprajtka sko­men­to­wał tek­st Tylko je­den Ju­dasz na [...]

22 września 2015, 13:28onejka sko­men­to­wał tek­st Tylko je­den Ju­dasz na [...]

22 września 2015, 10:52Irracja sko­men­to­wał tek­st Tylko je­den Ju­dasz na [...]