Jack London

Zgro­madzi­liśmy 4 cytaty, których auto­rem jest Jack Lon­don.

Czuję się jak żeg­larz zabłąka­ny na ob­cym morzu bez ma­py i busoli. 

cytat
zebrał 28 fiszek

Naj­większy bo­daj urok włóczęgow­skiego życia sta­nowi zu­pełny brak monotonii. 

cytat dnia z 16 sierpnia 2014 roku
zebrał 20 fiszek

Ból nie jest jeszcze śmier­cią – przem­knęło przez gasnącą świado­mość człowieka. Śmierć nie bo­li. To straszli­we dławienie to życie, męka życia, os­tatni cios ja­ki za­dać zdoła. 

cytat dnia z 14 lipca 2012 roku
zebrał 18 fiszek

Ce­lem ich było pos­po­lite życie, głuche i ciem­ne jak grób i grób też tkwił na końcu tej drogi. 

cytat
zebrał 12 fiszek

Jack London

 
Jack London

Brak informacji o autorze.

Cytaty z książek

Martin EdenMar­tin EdenPo­wieść za­wiera wiele wątków auto­biog­ra­ficznych. Opo­wiada his­to­rię młode­go człowieka z war­stwy ro­bot­niczej, [...]

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Jack London

Autorzy na literę
K L Ł
Prawa autorskie

Po­wyższy por­tert: Jack Lon­don » autor: Michał Szyksznian

Aktywność

30 czerwca 2014, 09:56Yngvild sko­men­to­wał tek­st Największy bo­daj urok włóczęgow­skiego [...]

10 kwietnia 2013, 13:38Papużka sko­men­to­wał tek­st Największy bo­daj urok włóczęgow­skiego [...]