Jacek Dehnel

Zgro­madzi­liśmy 6 cytatów, których auto­rem jest Ja­cek Deh­nel.

I choćbyś ziem­skiej dro­gi miał już do­syć, iść mu­sisz da­lej. By w mro­ku niepew­nym sa­mot­na gwiaz­da, to­bie przy­pisa­na miała opar­cie. Dro­gow­skaz spadania. 

cytat dnia z 7 maja 2013 roku
zebrał 67 fiszek

Nig­dzie nie jest u siebie, kto jest nieszczęśliwy. 

cytat
zebrał 23 fiszki

Kto jest nie­szczęśli­wy, mówi in­nym języ­kiem, złożonym z przeczących par­ty­kuł i wy­razów, których nie wy­pada wy­mawiać w towarzystwie. 

cytat
zebrał 19 fiszek

Lecz na­de wszys­tko wie­dzieć, że wszys­tko, co było, nie mogło, nie po­win­no być inaczej, z in­nym, gdzie in­dziej, kiedy in­dziej – to właśnie jest szczęście. 

cytat
zebrał 15 fiszek

Dom, w nim łóżko. I lodówka pełna. Stąd tak mnie ba­wi chmu­ra, choćby była ciemna. 

cytat
zebrał 14 fiszek

A gdy­bym na­wet wie­dział, kto na­de mną rękę roz­postarł i trzy­ma – czy byłbym szczęśliwszy? 

cytat
zebrał 11 fiszek

Jacek Dehnel

 
Jacek Dehnel

Brak informacji o autorze.

Cytaty z książek

Nie posiadamy informacji na temat źródeł cytatów tego autora.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Jacek Dehnel

Autorzy na literę
C D E
Prawa autorskie

Po­wyższy por­tert: Ja­cek Deh­nel » autor: Michał Szyksznian

Aktywność