Ignacy Krasicki

Zgro­madzi­liśmy 33 cytaty, których auto­rem jest Ig­na­cy Kra­sic­ki.

Praw­dzi­wa cno­ta kry­tyk się nie boi. 

cytat dnia z 28 lutego 2014 roku
zebrał 60 fiszek

Sa­tyra prawdę mówi, względów się wyrzeka,
Wiel­bi urząd, czci króla, lecz sądzi człowieka. 

cytat dnia z 9 czerwca 2011 roku
zebrał 46 fiszek

Nie ten godzien pa­mięci, kto gnębił, kto zdzierał,
Nie ten, kto łzy wy­cis­kał, lecz kto je ucierał. 

cytat
zebrał 19 fiszek

I śmiech niekiedy może być nauką. 

cytat
zebrał 12 fiszek

Wiesz, dlacze­go dzwon głośny? Bo wewnątrz próżny. 

cytat
zebrał 10 fiszek

Mi­mo że tak wiel­kie płci naszej za­lety – my rządzi­my światem, a na­mi kobiety. 

cytat
zebrał 9 fiszek

Miłe złego początki, lecz ko­niec żałosny. 

cytat
zebrał 9 fiszek

Książka nieroz­dziel­ny to­warzysz, przy­jaciel bez in­te­resu, do­mow­nik bez naprzykrzenia. 

cytat
zebrał 8 fiszek

Umiej być przy­jacielem, znaj­dziesz przyjaciela. 

cytat
zebrał 7 fiszek

Obiecy­wać so­bie wy­korze­nienie na­miętności – rzecz płocha i niero­zum­na. Jak ciało żywiołami, umysł na­miętnościami trwa; złe ich użycie czy­ni nieprawość. 

cytat
zebrał 6 fiszek
Cytaty z książek

Nie posiadamy informacji na temat źródeł cytatów tego autora.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Autorzy na literę
J K L
Aktywność

19 października 2017, 15:27.Rodia sko­men­to­wał tek­st A cóż to jest [...]

28 lutego 2014, 08:39natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Prawdziwa cno­ta kry­tyk się [...]