Hipokrates

Zgro­madzi­liśmy 16 cytatów, których auto­rem jest Hi­pok­ra­tes.

Uśmie­rza­nie bólu jest rzeczą boską. 

cytat
zebrał 5 fiszek

Jedze­nie, pi­cie, sen, miłość cieles­na - wszys­tko z umiarem. 

cytat
zebrał 4 fiszki

Le­karz leczy, na­tura uzdrawia.
Me­dicus cu­rat, na­tura sa­nat. (łac.) 

cytat
zebrał 3 fiszki

Bez­czyn­ność i le­nis­two pro­wadzą do zguby. 

cytat
zebrał 1 fiszkę

Kicha­nie pow­strzy­muje czkawkę. 

cytat
zebrał 1 fiszkę

Nig­dy nie pra­cuj, gdy jes­teś głodny. 

cytat
zebrał 1 fiszkę

Po­dob­ne leczy się podobnym. 

cytat
zebrał 1 fiszkę

Na­tural­na siła uz­dra­wiająca w każdym z nas jest naj­większym źródłem dob­re­go samopoczucia. 

cytat
zebrał 1 fiszkę

Je­dyną właściwą szkołą chi­rur­ga jest wojna. 

cytat
zebrał 1 fiszkę

Szlachet­ne cechy is­tnieją nap­rawdę u szlachet­nych ludzi. 

cytat
Cytaty z książek

Nie posiadamy informacji na temat źródeł cytatów tego autora.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Autorzy na literę
G H I
Aktywność