Heraklit z Efezu

Zgro­madzi­liśmy 25 cytatów, których auto­rem jest He­rak­lit z Efe­zu.

Na­tura rzeczy lu­bi się ukrywać. 

cytat
zebrał 3 fiszki

Niepo­dob­na wejść dwa ra­zy do tej sa­mej rzeki. 

cytat
zebrał 2 fiszki

Rzeczy is­tniejące łączą się na za­sadzie prze­ciwieństw. Wal­ka jest oj­cem wszel­kiego stworzenia. 

cytat
zebrał 2 fiszki

Dro­ga w górę jest drogą w dół. 

cytat
zebrał 2 fiszki

Na­tura lu­bi się ukrywać. 

cytat
zebrał 1 fiszkę
Cytaty z książek

Nie posiadamy informacji na temat źródeł cytatów tego autora.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Autorzy na literę
G H I
Aktywność