Heraklit z Efezu

Zgro­madzi­liśmy 25 cytatów, których auto­rem jest He­rak­lit z Efe­zu.

Nie wys­tar­czy dużo wie­dzieć, żeby być mądrym. 

cytat
zebrał 4 fiszki

Wal­ka jest oj­cem wszel­kiego stworzenia. 

cytat
zebrał 4 fiszki

Wszys­tko jest jednością. 

cytat
zebrał 4 fiszki

Bo­gowie są nieśmier­telny­mi ludźmi, ludzie - śmier­telny­mi bogami. 

cytat
zebrał 4 fiszki

Złymi świad­ka­mi są oczy i uszy te­mu, kto ma duszę barbarzyńcy. 

cytat
zebrał 4 fiszki

Uk­ry­te piękno jest lep­sze od jawnego. 

cytat
zebrał 3 fiszki

Te­go świata, jed­ne­go i te­go sa­mego świata wszechrzeczy, nie stworzył ni żaden z bogów, ani żaden z ludzi, lecz był on, jest i będzie wie­cznie żyjącym og­niem za­palającym się według miary i według miary gasnącym. 

cytat
zebrał 3 fiszki

Wie­dza jest dru­gim słońcem dla tych, którzy ją posiadają. 

cytat
zebrał 3 fiszki

Lud po­winien bro­nić swoich praw tak, jak murów swe­go miasta. 

cytat
zebrał 3 fiszki

Wszys­tko się zmienia z wyjątkiem sa­mego pra­wa zmiany. 

cytat
zebrał 3 fiszki
Cytaty z książek

Nie posiadamy informacji na temat źródeł cytatów tego autora.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Autorzy na literę
G H I
Aktywność