Henry Wadsworth Longfellow

Zgro­madzi­liśmy 3 cytaty, których auto­rem jest Hen­ry Wad­swor­th Lon­gfel­low.

Wszys­cy jes­teśmy kon­struk­to­rami włas­ne­go lo­su, żyjący­mi w ścianach czasu. 

cytat dnia z 9 kwietnia 2014 roku
zebrał 13 fiszek

Wy­soko szy­bują młodzieńcze myśli, niez­wykle wysoko. 

cytat
zebrał 1 fiszkę

Oce­niamy się zwyk­le na pod­sta­wie te­go, cze­go chcieli­byśmy do­konać, ale in­ni oce­niają nas zgod­nie z tym, cze­go nap­rawdę dokonaliśmy. 

cytat
Cytaty z książek

Nie posiadamy informacji na temat źródeł cytatów tego autora.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Autorzy na literę
K L Ł
Aktywność