Henryk Ibsen

Zgro­madzi­liśmy 7 cytatów, których auto­rem jest Hen­ryk Ib­sen.

Od­bierz prze­ciętne­mu człowieko­wi je­go kłam­stwo życia, a wziąłeś mu za­razem całe szczęście. 

cytat dnia z 21 stycznia 2015 roku
zebrał 36 fiszek

Tworzyć znaczy: sąd od­by­wać nad własną duszą. 

cytat
zebrał 12 fiszek

Niewyśpiewa­ne (pieśni) są zaw­sze najpiękniejsze. 

cytat
zebrał 6 fiszek

Miłość nie potępia, miłość oczyszcza i dźwiga. 

cytat
zebrał 4 fiszki

Być poetą znaczy być swoim włas­nym sędzią. 

cytat
zebrał 4 fiszki

Po­lity­ka to naj­ważniej­sza spra­wa w życiu gazety. 

cytat
zebrał 4 fiszki

Duch pra­wa i duch wol­ności są fi­lara­mi społeczeństw. 

cytat
zebrał 3 fiszki

Henryk Ibsen

 
Henryk Ibsen

Brak informacji o autorze.

Cytaty z książek

Nie posiadamy informacji na temat źródeł cytatów tego autora.

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Henryk Ibsen

Autorzy na literę
H I J
Prawa autorskie

Po­wyższy por­tert: Hen­ryk Ib­sen » autor: Michał Szyksznian

Aktywność

6 listopada 2016, 22:46PIECHOCINO sko­men­to­wał tek­st Odbierz prze­ciętne­mu człowieko­wi je­go [...]

24 stycznia 2015, 09:51Smurf007 sko­men­to­wał tek­st Odbierz prze­ciętne­mu człowieko­wi je­go [...]

24 stycznia 2015, 02:49Emilia Szu­miło sko­men­to­wał tek­st Odbierz prze­ciętne­mu człowieko­wi je­go [...]

22 stycznia 2015, 20:34Smurf007 sko­men­to­wał tek­st Odbierz prze­ciętne­mu człowieko­wi je­go [...]

22 stycznia 2015, 20:19Emilia Szu­miło sko­men­to­wał tek­st Odbierz prze­ciętne­mu człowieko­wi je­go [...]

22 stycznia 2015, 19:58Smurf007 sko­men­to­wał tek­st Odbierz prze­ciętne­mu człowieko­wi je­go [...]

22 stycznia 2015, 19:32.Rodia sko­men­to­wał tek­st Odbierz prze­ciętne­mu człowieko­wi je­go [...]

22 stycznia 2015, 00:14Emilia Szu­miło sko­men­to­wał tek­st Odbierz prze­ciętne­mu człowieko­wi je­go [...]

22 stycznia 2015, 00:12Emilia Szu­miło sko­men­to­wał tek­st Odbierz prze­ciętne­mu człowieko­wi je­go [...]

21 stycznia 2015, 23:21Smurf007 sko­men­to­wał tek­st Odbierz prze­ciętne­mu człowieko­wi je­go [...]