Graham Masterton

Zgro­madzi­liśmy 12 cytatów, których auto­rem jest Gra­ham Mas­terton.

„Wszys­tko zdarza się tyl­ko raz. I nig­dy nie wra­ca. Jeśli będziesz próbo­wała wskrzeszać przeszłe zdarze­nia, omi­niesz to, co ma się wy­darzyć w następnej kolejności”. 

cytat dnia z 15 lipca 2012 roku
zebrał 39 fiszek

Możesz nie wie­rzyć w jut­ro, lecz ono i tak nadejdzie. 

cytat dnia z 29 lipca 2016 roku
zebrał 33 fiszki

Na­wet bez ciągłego życia na krawędzi życie nie jest bajką. 

cytat
zebrał 17 fiszek

– Śnisz.
– I co z te­go. Co złego w snach?
– Nic... kiedy śpisz. 

cytat
zebrał 12 fiszek

Od­ruchy człowie­czeństwa wcześniej czy później wyczer­pują się i już nie można dać z siebie nic więcej. 

cytat
zebrał 12 fiszek

Ab­so­lut­ny dre­naż ducha, pus­tka wy­wołana [...] roz­da­waniem cząstek swo­jej duszy tym, którzy jej potrzebowali. 

cytat
zebrał 12 fiszek

Praw­dy poszu­kują tyl­ko bez­nadziej­ni optymiści. 

cytat
zebrał 9 fiszek

Ko­go wol­no nam kochać? [...] Prawdę, że znam, sądziłem. Choć z żalu już umarłem, o mo­jej śmier­ci nie wie jeszcze nikt. 

cytat
zebrał 9 fiszek

Tej no­cy śnił, że jest naj­mniej­szym mor­skim żyjątkiem, sku­lonym w naj­mniej­szej z musze­lek na roz­ległej plaży, oświet­lo­nej blas­kiem księżyca. Czuł pod sobą do­tyk pias­ku, a w us­tach smak so­li. Słyszał odgłosy wolnych, [...] — czytaj całość

cytat
zebrał 9 fiszek

Mi­mo wszys­tkich trosk i strat życie jest szczęściem. Człowiek po­winien cie­szyć się tym co ma, jak i za­pom­nieć o tym co stracił. 

cytat
zebrał 8 fiszek

Graham Masterton

 
Graham Masterton

Brak informacji o autorze.

Cytaty z książek

De­mon zim­na

Dziecko ciemnościDziec­ko ciem­nościSe­ria bru­tal­nych zabójstw w cen­trum War­sza­wy jest, zda­niem pro­wadzącej śledztwo po­lic­ji, wy­wołana [...]

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Graham Masterton

Autorzy na literę
Ł M N
Prawa autorskie

Po­wyższy por­tert: Gra­ham Mas­terton » autor: Michał Szyksznian

Aktywność

29 lipca 2016, 19:09Rikitikitawi sko­men­to­wał tek­st Możesz nie wie­rzyć w [...]

14 sierpnia 2012, 23:12Hecate sko­men­to­wał tek­st – Śnisz. – I co [...]

26 lipca 2012, 20:06Nadzieja115 sko­men­to­wał tek­st Prawdy poszu­kują tyl­ko bez­nadziej­ni [...]

15 lipca 2012, 22:29smajll sko­men­to­wał tek­st „Wszystko zdarza się tyl­ko [...]

15 lipca 2012, 14:13Berenique sko­men­to­wał tek­st „Wszystko zdarza się tyl­ko [...]

15 lipca 2012, 10:48Gaia sko­men­to­wał tek­st „Wszystko zdarza się tyl­ko [...]

15 lipca 2012, 10:46Gaia sko­men­to­wał tek­st – Śnisz. – I co [...]