6 listopada 2016 roku, godz. 00:35  19,8°C

:::::

I kiedy już się zadziało
Tak ciężko uwierzyć, że może być
Wyjście z odmętów bólu
Tylko gdzie tym razem?
Każdy oddech tak pełny myśli
Maluje obrazy na kruchym sercu
I gdy wszystko odejdzie
Tylko one zostaną
Jak rysy na szkle
Bo kiedy nie ma siły już stać
Mówią – klęknij…
A On pomoże Ci powstać

https://www.youtube.com/watch?v=OoYbO46baX4

Cris Cris
 6 listopada 2016 roku, godz. 11:14

Porusza serce.
Pozdrawiam :)

 9 marca 2016 roku, godz. 23:58  12,5°C

Jedna łza, tak krucha a potrafi zmienić miliony istnień. Bywa także, że i morza łez pozostają niezauważone.

https://www.youtube.com/watch?v=ZBGQWdwp_Ss

 24 listopada 2015 roku, godz. 00:18  19,2°C

Nowy dzień;
Tańcząc w ciemnościach
Dostrzec promienie słońca
Poczuć je na skórze
Jak cudnie

https://www.youtube.com/watch?v=lxe4nOhyImw

yestem yestem
 26 listopada 2015 roku, godz. 21:17

Ładne.
Pozdrawiam. :)

 22 listopada 2015 roku, godz. 15:57  25,8°C

Będąc blisko nie wiedziałam
Ile to może kosztować
Chwile zapomnienia
A teraz czas na zapłatę
Zostałam zupełnie sama

https://www.youtube.com/watch?v=goH0I0aLTS0

yestem yestem
 26 listopada 2015 roku, godz. 21:20

Zwykle, jak człowiek się na chwilę zapomni, to... mu towarzystwa przybywa... po jakimś czasie. ;)
Zostawiam uśmiech. :))

 21 listopada 2015 roku, godz. 22:38  16,7°C

Ciemno a dzień dopiero co nastał
Poczucie wyobcowania
Sen wyczerpuje mimo zamkniętych oczu
Czy Księżyc wśród Gwiazd też może czuć się samotnie?

https://www.youtube.com/watch?v=nPB1uJQyWaY

krysta krystyna
 21 listopada 2015 roku, godz. 22:50

zadumałam się...pozdrawiam Gosiu :)

 19 listopada 2015 roku, godz. 23:46  53,5°C

Nie słyszałeś
Rozpaczy i słodyczy w słowach
Nie widziałeś
Troski i obojętności w gestach
Dobrego i złego drżenia rąk
Nie poczułeś zupełnie nic
Pojawiłeś się ale szybko przeszedłeś
Zostały gruzy w których kiedyś skonam

https://www.youtube.com/watch?v=mUavx6dmUWM

Cris Cris
 20 listopada 2015 roku, godz. 00:18

...uczuciami zapisany... pięknie.

:)

 18 listopada 2015 roku, godz. 23:22  37,1°C

Dziś…
Liście tańczyły z deszczem
Drzewa śpiewały wiatrem
A ja wśród nich wirowałam
Teraz już pusto.
Gdzieś tam w rogu,
cichutko, w cieniu
Siedzi sobie przeznaczenie
Może tym razem się uśmiecha
Tylko nie wiem
Czy do mnie czy do siebie
Czemu nie możesz być?
Znowu nic.

https://www.youtube.com/watch?v=G_JmRFQhgAc

Cris Cris
 19 listopada 2015 roku, godz. 21:15

To dobry wiersz...
Pozdrawiam serdecznie :)

 17 listopada 2015 roku, godz. 1:22  24,3°C

Tak chciałam tego
Myślałam – niech już będzie po
Tylko po czym?
Wcale nie jestem uwolniona
Wspomnienia nie mają poczucia czasu
Bez granic
Myśli krążą po głowie
Ile razy jeszcze jak rzeka zmienię bieg?

https://www.youtube.com/watch?v=FQXMF-nWukM

Gosia86rtk Gosia
 18 listopada 2015 roku, godz. 23:49

Pomyślałam, że upływający czas pozwoli złapać oddech. Pomyłka, bywa.
No właśnie, czego?

 6 października 2015 roku, godz. 21:53  53,6°C

Może serce jeszcze młode
Może myśli tak niewinne
Jednak czyny tak dojrzałe
Kiedy życie łamie kołem
I kiedy sumienie znieczulone
Staczam się
A kiedy jestem już na samym dnie
Z nienawiści do siebie płonę

https://www.youtube.com/watch?v=54keGtUSOqA

Cris Cris
 6 października 2015 roku, godz. 22:10

Zatrzymujesz słowem...
pozdrawiam Gosiu :)

 5 października 2015 roku, godz. 2:29  117,8°C

Gdzieś tam, głęboko w sercu
Istnieje nadzieja
Boje się własnych myśli i pragnień
Lecz ona odwagi dodaje
Że będzie dobrze
Los bywa przewrotny
Muszę iść po śladach mojej przyszłości

https://www.youtube.com/watch?v=OR82-WVV2RM

Gosia86rtk Gosia
 6 października 2015 roku, godz. 2:48

Dziękuje za miłe słowa :) I że czytacie :) pozdrawiam

 3 października 2015 roku, godz. 1:08  53,8°C

Spogląda na mnie Anioł
Siedzi sobie spokojnie w chmurach
Czuję Jego wzrok na skórze
Zastanawia się czy zejść do mnie
Ja nie zachęcam
To nie ten czas Kochanie
Lepiej Ci będzie u innej mamy…

https://www.youtube.com/watch?v=sjJoFgojmB8

Irracja Grzegorz, Antoni.
 3 października 2015 roku, godz. 8:54

... w śród tych aniołów występują deficyty...

;-)

 1 października 2015 roku, godz. 1:18  23,6°C

Jak ten wzrok hamuje
Ocenia
Tych wszystkich ludzi
Dobrych, tak zwyczajnych
Dziś wiem, nie jestem sobą
Odnoszę wrażenie
Tak dosadne
Iż żadna decyzja nie była prawidłowa

https://www.youtube.com/watch?v=k9AKgvEWqd4

krysta krystyna
 1 października 2015 roku, godz. 13:20

Zatrzymała mnie treść na dłużej....jeśli teraz masz takie wrażenie, to dzięki świadomości możesz zmienić wiele...
pozdrawiam Gosiu :)

 29 września 2015 roku, godz. 2:01  58,0°C

Stoisz w tłumie, za szybą
Oglądasz ale tylko z zewnątrz
Oceniasz pozornie tak jak inni
A ja nie zawsze tworzę kolorową wystawę
Przestań się bać podejść i dotknąć

https://www.youtube.com/watch?v=rTs9nxHrdN4

nicola-57 marianna
 29 września 2015 roku, godz. 17:28

bdb

 28 września 2015 roku, godz. 2:31  104,1°C

Nie wiem czy jesteś
Strach we mnie ogromny
Proszę Cię, odejdź
Nie możesz całe życie płacić za moje błędy

https://www.youtube.com/watch?v=3j0bcHT3OTc

fyrfle Mirek
 6 listopada 2015 roku, godz. 10:51

Też myślałem, że wszystko jest zbyt pokomplikowane, a jestem za słaby...

 26 września 2015 roku, godz. 2:32  75,8°C

Na tak krótko zapomniałam
Jak okrutny potrafi być Jej dotyk
Och Miłość… wcale Cię nie zapraszałam

https://www.youtube.com/watch?v=2G1CJTEDonc

Gosia86rtk

Autor

In­formuję, że z dniem dzi­siej­szym 23.12.2014 wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne i fo­tog­ra­fie, fil­my treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską). W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da! Wszys­tkim użyt­kowni­kom por­ta­lu za­leca się umie­szcze­nie na swoich stro­nach po­dob­nych «po­wiado­mień o pry­wat­ności», inaczej (jeżeli po­wiado­mienie nie było opub­li­kowa­ne na stro­nie cho­ciaż 1 raz), auto­matycznie poz­wa­la się na do­wol­ne wy­korzys­ta­nie da­nych z Waszej stro­ny, Waszych zdjęć i in­formac­ji, opub­li­kowa­nych w wiado­mościach na pro­filu Waszej stro­ny. Każdy, kto czy­ta ten tek­st może sko­piować go na swój pro­fil . Dzięki te­mu będzie chro­niony us­tawą o pra­wach autor­skich.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>
"Gdy myślę o tych, którzy byli przede mną, czuję się – jak na przyjęciu towarzyskim w chwili pustki – po odejściu gości honorowych. Gdy myślę o tych którzy przyjdą po mnie albo przeżyją mnie – czuję się, jak gdybym brała udział w przygotowaniach do uczty, w której radościach już nie będę uczestniczyć…"

Konto utworzone  23 lutego 2010 roku
1 konto
1 konto
Julka 10
427 tekstów
 13 lipca 2011 roku
1 konto
krysta
813 tekstów
 23 lipca 2013 roku

2016-11-06, godz. 11:14

Cris skomentował(a) tekst I kiedy już się [...] autorstwa Gosia86rtk

2015-12-23, godz. 14:04

fyrfle skomentował(a) tekst Uśmiech [...] autorstwa Gosia86rtk

2015-11-26, godz. 21:20

yestem skomentował(a) tekst Będąc blisko nie [...] autorstwa Gosia86rtk

2015-11-26, godz. 21:17

yestem skomentował(a) tekst Nowy dzień; Tańcząc w [...] autorstwa Gosia86rtk

2015-11-25, godz. 20:57

Malusia_035 skomentował(a) tekst Nowy dzień; Tańcząc w [...] autorstwa Gosia86rtk

2015-11-24, godz. 0:22

Gosia86rtk skomentował(a) tekst Nowy dzień; Tańcząc w [...] swojego autorstwa

2015-11-24, godz. 0:20

krysta skomentował(a) tekst Nowy dzień; Tańcząc w [...] autorstwa Gosia86rtk

2015-11-24, godz. 0:18

2015-11-23, godz. 19:40

Gosia86rtk skomentował(a) tekst Będąc blisko nie [...] swojego autorstwa

2015-11-22, godz. 16:21

wdech skomentował(a) tekst Będąc blisko nie [...] autorstwa Gosia86rtk