Georges Elgozy

Zgro­madzi­liśmy 3 cytaty, których auto­rem jest Geor­ges El­go­zy.

Sta­tys­ty­ka to ma­tema­tyczny ka­muf­laż błędu. 

cytat
zebrał 3 fiszki

Trze­ba wiele ro­zumu, by pleść głup­stwa z pożytkiem. 

cytat
zebrał 3 fiszki

Hu­mor nie pot­rze­buje rek­la­my, bo jest rek­lamą samą w sobie. 

cytat
zebrał 2 fiszki
Cytaty z książek

Nie posiadamy informacji na temat źródeł cytatów tego autora.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Autorzy na literę
D E F
Aktywność