George Byron

Zgro­madzi­liśmy 16 cytatów, których auto­rem jest Geor­ge By­ron.

Nig­dy nie jest za późno do po­jed­na­nia siebie z własną duszą. 

cytat dnia z 30 marca 2014 roku
zebrał 56 fiszek

Ok­ropne jest to, że nie można ani żyć z ko­bieta­mi, ani bez nich. 

cytat
zebrał 30 fiszek

Któż z nas kocha nie głupiejąc przy tym? 

cytat dnia z 22 października 2014 roku
zebrał 26 fiszek

Straszna ta chwi­la, w której duch rozkręci

Za jed­nym ra­zem cały zwój pamięci. 

cytat
zebrał 22 fiszki

Czym w końcu jest kłam­stwo? Prawdą w masce. 

cytat
zebrał 19 fiszek

Wiel­cy ludzie są dum­ni, ma­li zarozumiali. 

cytat
zebrał 18 fiszek

Jest pew­na przy­jem­ność w la­sach bez ścieżek,
Jest upo­jenie w sa­mot­nym wybrzeżu,
Jest społeczność gdzie nie ma intruzów
Przy głębo­kim morzu i mu­zyce je­go szumu.
Nie człowieka kocham mniej, lecz na­turę bardziej. 

cytat
zebrał 18 fiszek

Mało jest osób, które pot­ra­fią ważyć wi­ny bliźnich, nie dokładając na szalę swe­go palca. 

cytat
zebrał 14 fiszek

Ta­lent może być cza­sem prze­baczo­ny, ge­niusz nigdy. 

cytat dnia z 30 lipca 2016 roku
zebrał 14 fiszek

Drze­wo wie­dzy nie jest drze­wem życia. 

cytat
zebrał 13 fiszek

George Byron

 
George Byron

Brak informacji o autorze.

Cytaty z książek

Nie posiadamy informacji na temat źródeł cytatów tego autora.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

George Byron

Autorzy na literę
A B C
Prawa autorskie

Po­wyższy por­tert: Geor­ge By­ron » autor: Michał Szyksznian

Aktywność