Gajusz Juliusz Cezar

Zgro­madzi­liśmy 8 cytatów, których auto­rem jest Ga­jusz Ju­liusz Ce­zar.

Nau­czy­cielem wszys­tkiego jest praktyka. 

cytat dnia z 24 września 2011 roku
zebrał 35 fiszek

Przy­byłem, zo­baczyłem, zwyciężyłem.

Ve­ni, vi­di, vi­ci. (łac.) 

cytat
zebrał 31 fiszek

Kości zos­tały rzucone.
Alea iac­ta est. (łac.) 

cytat dnia z 25 czerwca 2012 roku
zebrał 26 fiszek

Każdy jest ko­walem włas­ne­go losu. 

cytat
zebrał 25 fiszek

I ty, Bru­tusie, prze­ciw mnie?

Et tu Bru­te con­tra me. (łac.) 

cytat
zebrał 12 fiszek

Czyż nie wy­daje się wam, że mam powód do płaczu, jeżeli Alek­sander będąc w moim wieku pa­nował już nad ty­lu lu­dami, a ja nie do­konałem jeszcze ani jed­ne­go sław­ne­go czynu? 

cytat
zebrał 7 fiszek

Na woj­nie wiel­kie wy­darze­nia by­wają wy­nikiem błahych przyczyn. 

cytat
zebrał 7 fiszek

Mo­ja żona mu­si być wol­na na­wet od cienia podejrzeń. 

cytat
zebrał 6 fiszek

Gajusz Juliusz Cezar

 
Gajusz Juliusz Cezar

Brak informacji o autorze.

Cytaty z książek

Nie posiadamy informacji na temat źródeł cytatów tego autora.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Gajusz Juliusz Cezar

Autorzy na literę
B C D
Prawa autorskie

Po­wyższy por­tert: Ga­jusz Ju­liusz Ce­zar » autor: Michał Szyksznian

Aktywność

25 czerwca 2012, 01:24Rikitikitawi sko­men­to­wał tek­st Kości zos­tały rzu­cone. Alea iac­ta [...]