foxey

Autor

Inspiruję się własnym życiem i przeżyciami - nie życiem i przeżyciami ogółu .

Konto utworzone  9 maja 2011 roku

Zeszyty

S.King

i inni mądrzy wielcy ludzie.