30 sierpnia 2016 roku, godz. 17:57

Była zupełnie sama.

Zwróciła moją uwagę. Podeszła do ławki usiadła. Ubrana w luźną, niebieską bluzkę, szerokie spodnie, ręką często dotykała swojego brzucha. Pewnie w ciąży, teraz to nic dziwnego. Widać, że do podjęcia decyzji o powiększaniu rodzin i rodzeniu dzieci potrzebne były środki finansowe. Po chwili wszedł młody mężczyzn, usiadł w ławce za Nią. Poruszyła się, zerkneła, [...]

fyrfle Mirek
 31 sierpnia 2016 roku, godz. 9:11

To kolejny Twój wielki tekst tutaj, tak poruszający i odznaczający się na tle tym szarym tle.

 9 lutego 2016 roku, godz. 19:05

Telefon

Dzień był słoneczny, cho­ciaż bar­dzo wiet­rzny. Do­tyk up­ragnionych pro­mieni słonecznych po­wodo­wał, że wewnętrzna ener­gia ożywiała się i chciało się żyć. Powrót do pra­cy po wy­kona­nych czyn­nościach służbo­wych w te­renie oka­zał się spo­koj­nym spa­cerem, a nie wa­riac­twem za­kończo­nym zadyszką.
Była już blis­ko biurow­ca, gdy [...]

 8 lutego 2016 roku, godz. 18:09

Sobota

Cichut­ko weszła do sy­pial­ni, wi­dok ja­ki zo­baczyła w ogóle jej nie zdzi­wił. Na łóżku wy­ciągnięty jak kot, ocze­kujący pie­szczot leżał jej mężczyz­na - boski Apollo. Bez­wstyd­nie ro­zeb­ra­ny, jak to było w je­go zwycza­ju. Za­myślo­ny, nie wiado­mo czy się mod­lił, czy ro­bił so­bie wi­zuali­zację planów, które po­tem spon­ta­nicznie [...]

agawa46 zeus
 19 lutego 2016 roku, godz. 21:49

u kogo w sercu jest miejsce tylko dla uciech cielesnych i w tym ma tylko przyjemności To takie serce puste jest bo brak jest w nim miłości

 28 października 2015 roku, godz. 12:49

„Na zawsze”

Dzień jak dzień. Wyszła z pracy, bezduszny czytnik kart pokazał 15.04, szybko do samochodu, włączyła radio. Jest, balsam dla duszy, nie skupiła się na modlitwie, nie dała rady uczestniczyć tylko słuchała. Jak zwykle na drodze ruch, ktoś uprzejmy ustąpił pierwszeństwa, wiec „wbiła się” okazując grzeczność. Popędziła szybko do domu.
Miała do kogo wracać.
Jej [...]

filutka Anna
 4 listopada 2015 roku, godz. 11:39

Każda miłość jest prawdziwa i inna, czy dozgonna, czy do śmierci to zależy od wielu czynników, na które nie zawsze mamy wpływ. Natomiast jeśli chodzi o dzisiejszość to ja zderzyłam się ze sprawą spadków, postawą "bliskich" i mniej bliskich. Nie powiem było to brutalne. Kwestia zachowania dzieci (córek w moim przypadku) wprawiła mnie w zdziwienie. Pełna akceptacja,chociaż [...]

 20 października 2015 roku, godz. 19:37

Kokieteria

- Masz niebieskie oczy – wymamrotał półprzytomnie.
- Co Ty powiesz? Dopiero teraz zauważyłeś? Przez miesiąc wmawiałeś mi, że mam piękne „wnętrze”. Prawie uwierzyłam, że kochasz się z moim intelektem, wbrew naturze, logice i wszystkiemu.
- Bardzo mi się podobasz. Masz piękne …- i zaczął wyliczać.
- Nareszcie – powiedziała, dodając po chwili
- Już myślałam, że z [...]

Michał Kościej Michał
 21 października 2015 roku, godz. 2:02

chyba jednak nie do końca mi wyszła i nie do końca pozytywna, ale było fajnie ;)

filutka

Autor

Ania

Konto utworzone 29 lipca 2015 roku
1 konto
szpiek
832 tekstów
 25 października 2015 roku
1 konto
bystry.76
8 tekstów
 26 października 2015 roku

Zeszyty

Najpiękniejsze myśli

Słowa warte zapamiętania.

Poezja pisana sercem

Utwory "przystanie"

Zaczytywanki

Proza nie tylko życia

2019-10-05, godz. 15:54

motylek96 skomentował(a) tekst Jesteśmy tak [...] autorstwa filutka

2019-10-05, godz. 15:28

wojtekp skomentował(a) tekst Jesteśmy tak [...] autorstwa filutka

2019-09-10, godz. 10:23

WilceeQ` skomentował(a) tekst Im bliżej, tym drożej. autorstwa filutka

2019-09-10, godz. 8:40

marcin kasper dodał(a) do zeszytu tekst Im bliżej, tym drożej. autorstwa filutka

2019-08-21, godz. 10:07

nicola-57 dodał(a) do zeszytu tekst To co mężczyźni [...] autorstwa filutka

2019-08-20, godz. 9:46

marcin kasper dodał(a) do zeszytu tekst To co mężczyźni [...] autorstwa filutka

2019-08-18, godz. 10:44

CierpkaWoda skomentował(a) tekst To co mężczyźni [...] autorstwa filutka

2019-08-17, godz. 17:46

Cris skomentował(a) tekst To co mężczyźni [...] autorstwa filutka

2019-06-21, godz. 8:39

2019-06-19, godz. 10:57

fyrfle skomentował(a) tekst Kochający mąż Urok [...] autorstwa filutka