5 marca 2016 roku, godz. 23:43 2,3°C 2
one drop for all Eliza
 6 marca 2016 roku, godz. 1:26

a jaki jak muszę być
abyś ty był wolny?

 5 marca 2016 roku, godz. 23:40 10,2°C 3
Homo viator Pielgrzym
 6 marca 2016 roku, godz. 00:22

przed szybką/szyba/chyba jesteśmy sobą :)

 24 lutego 2016 roku, godz. 18:59 19,0°C 1
Moon G Majkel
 26 lutego 2016 roku, godz. 19:48

Nie wiem do kogo, ale ja raczej też nie...

 22 lutego 2016 roku, godz. 21:00 9,7°C 15
Fenomenalna
 23 lutego 2016 roku, godz. 00:45

Nadal tu tak miło. :) Myślę, że zostanę.

 31 lipca 2010 roku, godz. 19:12 62,0°C 12
motyl310593 Sandra
 31 lipca 2010 roku, godz. 19:15

Jest cholernie dużo rzeczy których nie będziesz mogła utrzymać pod kontrolą.

 27 lipca 2010 roku, godz. 20:12 42,6°C 3
SirPit Piotr Mikołaj Maksymilian
 10 października 2012 roku, godz. 23:03

Ile Ci płacą za reklamę? :)

 1 lipca 2010 roku, godz. 18:26 32,0°C 19
Moon G Majkel
 26 lutego 2016 roku, godz. 20:04

Wow.

 25 czerwca 2010 roku, godz. 16:16 87,3°C 3
trojanek Alicja
 25 czerwca 2010 roku, godz. 16:30

Z tym że niekoniecznie.

 24 czerwca 2010 roku, godz. 20:02 16,7°C 14
Evey Nie
 24 czerwca 2010 roku, godz. 20:30

Oczywiście miał być minus. Nie tu kliknęłam.
Gdyby można było wydalać nosem, śmierdziałoby mi non stop...

Fenomenalna

Autor

Własnym Sercem Pisane.~~~~~~~~ Kopiowanie, przedrukowywanie, wykorzystywanie w całości, lub fragmentów tylko (ujęte w cudzysłów i po podaniu źródła pochodzenia tekstu oraz podaniu nazwy autora http://Fenomenalna.cytaty.info/ UMIESZCZAM JE TYLKO NA TEJ STRONIE.~~In­formuję, że wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne, treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską). W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da! Wszys­tkim użyt­kowni­kom por­ta­lu za­leca się umie­szcze­nie na swoich stro­nach po­dob­nych «po­wiado­mień o pry­wat­ności», inaczej (jeżeli po­wiado­mienie nie było opub­li­kowa­ne na stro­nie cho­ciaż 1 raz), auto­matycznie poz­wa­la się na do­wol­ne wy­korzys­ta­nie da­nych z Waszej stro­ny, Waszych zdjęć i in­formac­ji, opub­li­kowa­nych w wiado­mościach na pro­filu Waszej stro­ny. Każdy, kto czy­ta ten tek­st może sko­piować go na swój pro­fil . Dzięki te­mu będzie chro­niony us­tawą o pra­wach autorskich. ~~~~~Obowiązuje ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku z późniejszymi zmianami. Fenomenalna - .~~~zdjęcia ...1-własne.Opisz siebie w jednym zdaniu.
- Jedyna w swoim rodzaju: nie znajdziesz drugiej takiej fenomenalnej.

Konto utworzone  2 marca 2010 roku

Zeszyty

Sonety

Miłosne, petrarcowe i tutejsze, nasze.

2016-03-06, godz. 1:26

2016-03-06, godz. 0:22

Homo viator skomentował(a) tekst Gdybyś nie miał tylu [...] autorstwa Fenomenalna

2016-03-05, godz. 23:55

Papużka skomentował(a) tekst Gdybyś nie miał tylu [...] autorstwa Fenomenalna

2016-03-05, godz. 23:54

Homo viator skomentował(a) tekst Cześć, Kretynie. Czy [...] autorstwa Fenomenalna

2016-03-05, godz. 23:48

Fenomenalna skomentował(a) tekst Cześć, Kretynie. Czy [...] swojego autorstwa

2016-03-05, godz. 23:44

Fenomenalna skomentował(a) tekst Gdybyś nie miał tylu [...] swojego autorstwa

2016-03-05, godz. 23:42

PS* skomentował(a) tekst Gdybyś nie miał tylu [...] autorstwa Fenomenalna

2016-02-27, godz. 18:10

Homo viator skomentował(a) tekst Cześć, Kretynie. Czy [...] autorstwa Fenomenalna

2016-02-26, godz. 20:04

Moon G skomentował(a) tekst Kocham ten słodki smak [...] autorstwa Fenomenalna

2016-02-26, godz. 19:48

Moon G skomentował(a) tekst Nie chcę przynależeć [...] autorstwa Fenomenalna